Priser og betingelser

Priser

En dag i uken á 30 min: 500 kr/mnd

En dag i uken á 40 min: 600 kr/mnd

To dager pr uke á 40 min: 830 kr/mnd

Rekrutt (Sjøløve, Delfin, Hai, Ungdom trening): 750 kr/mnd

Vannglede 2-4 år: 1600 kr for 10 ganger

Vannmerket: 600 kr/mnd

Voksenkurs kr 2100,- for 10 ganger

Kurs via Aktivitetsskolen: 1500 kr for 10 ganger

Vill i Vann (en dag i uken á 40 min): 500kr/mnd

20 % søskenmoderasjon på barn nr 2, 3 osv.

Medlemskontingent: 200 kr/kalenderår (kommer i tillegg på alle nivåer)

Betingelser for kontinuerlige kurs

 • Frist for utmelding: 20. hver måned. Utmelding gjøres på e-post til on.kvsl@sruk. (Presiser om utmeldingen gjelder fra dags dato eller om dere ønsker å delta ut måneden dere har betalt for.)
 • Faktura sendes på e-post ca den 30. hver måned med betalingsfrist 7 dager.
 • Mulighet for permisjon (1-2 måneder) uten å betale ved dokumentert sykefravær – for eksempel brudd i armen.
 • For rekruttavdelingen er startkontingent på rekruttstevner inkludert.
 • 20 % søskenmoderasjon på det barnet som er på lavest nivå.
 • Totalprisen for et helt år er delt på antall måneder med kursaktivitet. Prisen pr måned er lik uansett antall kursganger pr måned.
 • 14 dagers angrefrist ved første påmelding.
 • Ingen kursdager tas igjen.
 • Vi tar inn nye barn og ungdom en gang i måneden, fra venteliste.

Betingelser for avsluttende kurs(10 uker)

 • Ingen angrerett.
 • Kursdager som mistes pga feil med bassenget tas igjen hvis det lar seg gjøre.

Tilbakemelding på Tryggivann.no

 • På “min side” på Tryggivann.no vil det senest den 20. hver måned være en kommentar fra deltakerens instruktør.
 • Noen barn er klare for å gå videre til neste nivå, da står dette som “anbefalt videre nivå”. De barna som skal videre til neste nivå blir flyttet på Tryggivann.no i løpet av siste uke hver måned, mail med bekreftelse kommer. Noen vil naturlig måtte bytte tid, men vi prøver å holde oss innenfor +/- 30-40 min av det dere har i dag.
 • Har dere flere spørsmål til barnets ferdigheter, prat med Hovedinstruktør eller instruktør før/etter en kurstime neste uke.

Diplom og merke

De som får “anbefalt videre nivå” kan i løpet av siste uke hver måned hente diplom og merke for bestått nivå hos Hovedinstruktør.

Hvor lenge er det normalt å være på hvert nivå?

Gjennomsnittstid på barnenivåene:

 • Hval: 3 mnd (30 min pr gang)
 • Skilpadde: 4 mnd (30 min pr gang)
 • Pingvin: 5 mnd (30 min pr gang)
 • Selunge: 6 mnd (40 min pr gang)
 • Sel: 7 mnd (fra og med dette nivået går deltakeren to dager pr uke, 40 min pr gang)
 • Sjøløve, Delfin og Hai 6-12 mnd pr nivå (2 ganger pr uke, 40-60 min pr gang)

Dette forutsetter naturligvis at deltakeren har godt oppmøte. Det er store individuelle forskjeller, og det er alltid en fordel å gå i svømmehallen på egenhånd mellom kurstimene.

Foreldredag

Første gang hver måned får foreldre/foresatte være med inn i svømmehallen. På Bøler bad har badet satt en begrensning på en voksen pr barn på disse dagene.

Ferier og ande viktige datoer 2017

Påskeferie: 8.-17. april
1. mai Arbeidernes dag
17. mai Grunnlovsdag
5. juni 2. pinsedag
16. juni Siste kursdag før sommeren
11. september Valgdag
2.-6. oktober Høstferie