Vannglede!

Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper nødvendig.
Alder: 2-4 år
Mål: Bli trygg i og under vann, og lære å flyte selvstendig på mage og rygg.
Sted: Oppsal skole
Tid: 30 minutter undervisning, 1 gang i uken, lørdager og søndager.
Kursene er delt inn etter alder. Alle barn har med seg en foresatt i vannet.

Nivå 1, Duppe
– Dra seg langs bassengkanten
– Flyte på ryggen, med minimal støtte i 5 sekunder
– Dykke hele hodet under vann og hente en gjenstand med hendene
– Svømme en kroppslengde med beinspark
– Hoppe uti, komme seg opp til overflaten, legge seg ned på ryggen for hente luft og komme seg tilbake til utgangspunktet med minimal støtte

Nivå 2, Elias
– Flyte avslappet/kontrollert på mage og rygg
– Rotere fra rygg til mage
– Dykke ned og svømme mellom beina til en foresatt eller gjennom en synkering
– Fraspark fra kanten i linje/strak kropp
– Sittestup, gli i linje/strak kropp, svøm med crawlbeinspark
– Henge i kanten, fraspark på ryggen med beinspark, rotere over på magen
– Hoppe/stupe uti, komme seg opp til overflaten, flyte på ryggen, rotere over på magen, komme seg til kanten, klatre opp på kanten

Priser

Påmelding

Klar for neste steg?

Ta de neste stegene på vei mot komplett svømmedyktighet og mestring i vann.