Ungdom 8 - 11 år

Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper nødvendig. Deltakerne vil bli delt inn i grupper etter nivå.

Mål: Barna skal lære å dykke, flyte, gli og skape fremdrift i vannet. Hovedmålet er å klare Svømmedyktighetstesten (dvs rulle ut i dypt vann +  svømme 100m på magen + dykke ned etter gjenstand på 1,5m + hvile i 3min på dypt vann + svømme 100m på ryggen).

Sted: Oppsal skole, Bøler bad, Holmlia bad og Rustad skole

Tid: 40 minutter undervisning, 1 gang i uken, mandag – torsdag i tidsrommet 19.15-20.00. På Holmlia bad på søndager i tidsrommet 17.00-18.00.

Tilbudet går kontinuerlig gjennom hele skoleåret.

Priser

Ungdom nybegynner

Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper nødvendig. Deltakerne skal lære å dykke, flyte og gli, samt skape fremdrift ved hjelp av crawl-beinspark og armtak.

Mål: Elevene lære å dykke, flyte, gli og skape fremdrift i form av enkel crawl og ryggsvømming, samt bli trygg på dypt vann.

Sted: Oppsal skole, Rustad skole og Holmlia bad.

Tid: 40 minutter undervisning, 2 ganger i uken, mandag/onsdag eller tirsdag/torsdag i tidsrommet 20.00-21.00 på Oppsal skole og Rustad skole. Mandag/torsdag på Holmlia bad i tidsrommet 20.00-21.00 eller søndag i tidsrommet 17.00-18.00.

Tilbudet går kontinuerlig gjennom hele skoleåret.

Priser

Ungdom videregående

Forkunnskaper: Eleven skal være trygg på dypt vann og kunne svømme rygg og crawl med pust på siden.

Mål: Elevene skal videreutvikle svømmeferdigheter innen crawl, rygg og bryst teknikk, samt få kjennskap til saltovending og noe butterfly.

Sted: Oppsal skole, Rustad skole og Holmlia bad.

Tid:  40 minutter undervisning, 2 ganger i uken, mandag/onsdag eller tirsdag/torsdag i tidsrommet 20.00-21.00 på Oppsal skole og Rustad skole. Mandag/torsdag på Holmlia bad i tidsrommet 20.00-21.00. 

Tilbudet går kontinuerlig gjennom hele skoleåret.

Priser

Klar for neste steg?

Norges svømmeskole

Navnet Norges Svømmeskole, logo, merker og kursnavn er registrerte varemerker som tilhører Norges Svømmeforbund, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse fra Norges Svømmeforbund.

X