Grunnleggende svømmeopplæring

Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper nødvendig.

Mål: Deltakerne skal lære å dykke, flyte, gli og skape fremdrift ved hjelp av crawl og rygg teknikk, samt bli trygge på dypt vann. For noen vil det være mest hensiktsmessig å lære bryst – dette tilpasses den enkeltes behov.

Sted: Oppsal skole, Rustad skole og Lambertseter bad

Tid: 50 minutter undervisning, 1 gang i uken, kveld eller helg. Kurset går over 10 kurstimer. Ved kursslutt vil deltakeren få anbefaling om videre nivå.

Priser

Grunnleggende svømmeteknikk

Forkunnskaper: Grunnleggende svømming på mage og rygg, være trygg under vann.

Mål: Lære grovkoordinert crawl, rygg og bryst.

Sted: Oppsal skole, Rustad skole og Lambertseter bad

Tid: 50 minutter undervisning, 1 gang i uken, kveld eller helg. Kurset går over 10 kurstimer. Ved kursslutt vil deltakeren få anbefaling om videre nivå.

Priser

Crawl nybegynner

 

Forkunnskaper: Deltakerne skal være trygge i vann og kunne svømme minst 500 meter uten pause i greit tempo og være trygg under vann.

Mål: Grunnleggende crawl med rytmisk pusting over 50m. Grunnleggende rygg.

Sted: Oppsal skole, Rustad skole og Lambertseter bad.

Tid: 50 minutter undervisning, 1 gang i uken. Kurset går over 10 kurstimer. Kveld eller helg.

Priser

 

Crawl videregående

 

Forkunnskaper: Svømme crawl med rytmisk pusting over 50m, samt svømme minst 800m uten pause.

Mål: Lære finkoordinert crawl og rygg, samt vendinger på grunnleggende nivå.

Sted: Lambertseter bad

Tid: 50 minutter undervisning, 1 gang i uken. Kurset går over 10 kurstimer. Kveld eller helg.

Priser

 

Kvinnesvøm

Forkunnskaper: Ingen forkunnskaper er nødvendig. Deltakerne vil bli delt inn i grupper etter nivå.

Mål: Deltakerne skal bli lære å bli trygge i vann, dykke, flyte, gli og skape fremdrift, samt bli trygge på dypt vann. Deltakerne blir delt inn i grupper etter nivå og jobber med det de trenger å øve mer på.

Sted: Oppsal skole

Tid: 50 minutter undervisning, 1 gang i uken. Kurset går over ca. 15 kurstimer (varierer noe etter hvor mange kursdager vi kan tilby i halvåret). Kveldstid.

Priser

Mosjonsgruppe nivå 1(M1)

Forkunnskaper: Gruppa er for voksne som kan svømme minst 200m crawl i ett og har lyst til å lære mer om svømmetrening.

Sted: Lambertseter, to økter pr uke

Priser

Klar for å komme i gang?

Ta de neste stegene på vei mot komplett svømmedyktighet og mestring i vann.