Nivåvelger'n

Svar på spørsmålene under for å få hjelp til å velge riktig kursnivå for ditt barn.

Er barnet skeptisk til vann?

 

Er barnet komfortabelt med å ha hodet under vann uten svømmebriller?

Kan barnet hente gjenstand på 1m dypt vann uten svømmebriller? Hopper fra bassengkanten alene?

Kan barnet flyte på mage og rygg uten hjelp i minst 15 sek (med ørene under vann uansett posisjon)?

Kan barnet svømme crawl beinspark på mage og rygg over 10 m uten hjelp?

Kan barnet svømme 15 m crawl og 15 m ryggcrawl?

Kan barnet svømme 25 m crawl med pust på siden, 25 m ryggcrawl og stupe?

Kan barnet svømme 25 m bryst med pust på hvert tak og korrekte beinspark?

Kan barnet svømme 15 m butterfly og 8 m butterflykick under vann?

Kan barnet svømme 100 m medley med starter og vendinger?

Ja, kontakt klubben på on.kv1511522359sl@sr1511522359uk1511522359 for mer info om muligheter.

Norges svømmeskole

Navnet Norges Svømmeskole, logo, merker og kursnavn er registrerte varemerker som tilhører Norges Svømmeforbund, og kan ikke brukes av andre uten skriftlig tillatelse fra Norges Svømmeforbund.