Skolesvøm

Skolesvøm: pris pr time 475 kr.
 
Sikkerhet ved svømmeundervisning i skolen
  • Alle voksne (lærere/assistenter) som følger elever til svømmeundervisning må ha godkjent årlig prøve i livredning. 
  • Hvis elevene ikke er svømmedyktige skal det være to lærere/assistenter på de 15 første elevene tilstede ved undervisning. Deretter 1 lærer/assistent pr 15 elever.
  • Hvis elevene er svømmedyktige er minstekravet 1 lærer/assistent pr 15 elever.
  • Mer om krav til sikkerhet: http://skolesvommen.no/sikkerhet/

Førstehjelpskurs og årlig livredningsprøve

NYHET! Program for skolesvømming – opplæring for lærere
Dette programmet er laget for å styrke skolenes svømmeopplæring. Etter fullført program skal lærerne være kompetente nok, og klare for å ha skolesvømming med høy sikkerhet og kvalitet. De skal lære hvordan man organiserer bassenget effektivt, hvordan man kartlegger og deler opp gruppen etter tre bestemte nivåer og de vil få en grundig innføring i gode øvelser og leker for hvert nivå. Programmet vil ha en kort teoretisk del på land, og en 2 timers praktisk del i vann.
Pris: 800kr per person.
*Med forbehold om avlysning dersom det ikke er mer enn 5 påmeldinger.

Livredningsprøve
Livredningsprøven består av å hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100m på magen, svømme 100m på rygg, dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre person/dukke minimum 20m, utføre HLR på dukke, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm. Hos oss kan du ta livredningsprøven på 2,10m dyp og 3,6m dyp.
Deltakere må ha fylt 15 år.
Pris: 350kr per person.

Grunnkurs i førstehjelp (med og uten livredningsprøve)
Livredningsprøven består av å hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100m på magen, svømme 100m på rygg, dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre person/dukke minimum 20m, utføre HLR på dukke, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm.
Deltakere må ha fylt 15 år.
Fullt kurs med prøve: 650kr per person, eller gruppepris 6000kr for 10 personer.
Fullt kurs uten prøve: 350kr per person, eller gruppepris 4000kr for 10 personer.

Oppfriskningskurs for lærere
Et kortere oppfriskningskurs for lærere. Inkluderer livredningsprøve.
Deltakere må ha fylt 15 år.
Pris: 350kr per person.