Skolesvøm

Sikkerhet ved svømmeundervisning i skolen
  • Alle voksne (lærere/assistenter) som følger elever til svømmeundervisning må ha godkjent årlig prøve i livredning. 
  • Hvis elevene ikke er svømmedyktige skal det være to lærere/assistenter på de 15 første elevene tilstede ved undervisning. Deretter 1 lærer/assistent pr 15 elever.
  • Hvis elevene er svømmedyktige er minstekravet 1 lærer/assistent pr 15 elever.
  • Mer om krav til sikkerhet: http://skolesvommen.no/sikkerhet/

Kontakt kurs@lsvk.no for booking av instruktører.