Årsmøtet 2016 ble avholdt onsdag 16. mars.

Der ble det bl.a.

  • godkjent regnskap for 2015 og budsjett for 2016
  • foretatt valg til nestleder, styremedlemmer og valgkomité fram til årsmøtet 2017.

I tillegg ble klubbens nye lover vedtatt. Endringene er gjort etter pålegg fra Norges Idrettsforbund. Et av påleggene er at klubben må ha et varamedlem til styret, og ergo ble det gjennomført valg på denne funksjonen.

Per 16. mars 2016 består styret og valgkomité av følgende:

Styret:

Leder: Kari Kvalberg (ikke på valg)

Nestleder: Håvard Johnsen Bekk (gjenvalgt for 2 år)

Styremedlem: Knut Arild Midtbø (ikke på valg)

Styremedlem: Inger-Mari T. Ouren (ikke på valg)

Styremedlem: Kari Husø (gjenvalgt for 2 år)

Styremedlem: Cato Brattbakk (gjenvalgt for 2 år)

Styremedlem: Per Bjørnar Børresen (gjenvalgt for 2 år)

Varamedlem: Sindre Nordli (valgt for 2 år)

Valgkomité:

Morten Arnstad

Steinar Rypestøl

Peggy Aasheim

Varamedlem: Eleanor Bustgaard

Styret takker for tilliten og benytter anledningen til også å takke administrasjonen og trenerne for godt samarbeid i forrige styreperiode. Vi gleder oss til å ta fatt på den nye perioden.

Hilsen

Kari

X