Referat Årsmøte onsdag 8. mars 2017

Årsmøtet ble gjennomført i god tone med full oppakning til ny Virksomhetsplan 2017-2020, regnskap 2016 og budsjett 2017.

Året 2016 ble historisk for klubben innfor flere områder:

Klubben ble i 2016 kåret som Norges beste svømmeklubb av Svømmeforbundet. Vi lærer flest barn å svømme i Norge. Vi er Norges største klubb med nærmere 2900 medlemmer og klubben fikk et historisk økonomisk overskudd i 2016.

Valgene
Styreleder Kari Kvalberg ønsket ikke gjenvalg og klubben takker henne for en flott innsats over mange år (2010-2017).
I hennes periode som styreleder har klubben hatt en kolossal utvikling på alle områder.

Inger-Mari Ouren ble enstemmig valg til ny styreleder. Hun har 2 års erfaring som styremedlem.

Knut Arild Midtbø takket også nei til gjenvalg. Klubben takker han for god innsats som styremedlem de siste 6 år  (2011-2017).

Hege Bassøe og  Per Arne Behrens ble valgt som nye styremedlemmer for 2 år.

Sindre Nordli overtok plassen i styret til Cato Bratbakk som gikk av som styremedlem i april 2016 da han ble valg til ny president i Norges svømmeforbund.

Klubben takker valgkomite og kontrollkomite for gode innspill og godt arbeid i løpet av 2016.

Klubbens årsmelding kan hentes HER 

Virksomhetsplan, regnskap 2016 og budsjett 2017 kan hentes på kontoret. De som ønsker det tilsendt på epost kontakter Frank Pedersen på epost *protected email*

 

 

X