Referat Årsmøte onsdag 8. mars 2017

Årsmøtet ble gjennomført i god tone med full oppakning til ny Virksomhetsplan 2017-2020, regnskap 2016 og budsjett 2017.

Året 2016 ble historisk for klubben innfor flere områder:

Klubben ble i 2016 kåret som Norges beste svømmeklubb av Svømmeforbundet. Vi lærer flest barn å svømme i Norge. Vi er Norges største klubb med nærmere 2900 medlemmer og klubben fikk et historisk økonomisk overskudd i 2016.

Valgene
Styreleder Kari Kvalberg ønsket ikke gjenvalg og klubben takker henne for en flott innsats over mange år (2010-2017).
I hennes periode som styreleder har klubben hatt en kolossal utvikling på alle områder.

Inger-Mari Ouren ble enstemmig valg til ny styreleder. Hun har 2 års erfaring som styremedlem.

Knut Arild Midtbø takket også nei til gjenvalg. Klubben takker han for god innsats som styremedlem de siste 6 år  (2011-2017).

Hege Bassøe og  Per Arne Behrens ble valgt som nye styremedlemmer for 2 år.

Sindre Nordli overtok plassen i styret til Cato Bratbakk som gikk av som styremedlem i april 2016 da han ble valg til ny president i Norges svømmeforbund.

Klubben takker valgkomite og kontrollkomite for gode innspill og godt arbeid i løpet av 2016.

Klubbens årsmelding kan hentes HER 

Virksomhetsplan, regnskap 2016 og budsjett 2017 kan hentes på kontoret. De som ønsker det tilsendt på epost kontakter Frank Pedersen på epost frank@lsvk.no

 

 

X