Årsmøtet i Lambertseter Svømmeklubb gikk av stabelen 14. mats 2018.

Styreleder Inger Mari Ouren ønsket velkommen til årsmøte. Ved møtestart var det 7 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Øyvind Thorsen ble valgt til dirigent og Per Bjørnar Børresen ble valgt til referent. 

Vi nevner spesielt kontrollkomiteens beretning:

Elisabeth Østbye la fram kontrollkomitéens beretning. Hun påpekte at komitéen er av den oppfatning at administrasjon og styre driver klubb og hall på en meget god måte. De personer som sitter i administrasjon og styre har etter komitéens oppfatning en interesse og omsorg for klubbens ve og vel ut over det man kan forvente i et arbeidsforhold eller som medlemmer i et styre.

Kontrollkomiteen oppfatter styret og administrasjonen som åpne og gir kontrollkomiteen gode arbeidsforhold.

Protokollen fra årsmøtet kan lastes ned her.

 

 

X