Årsmøte i Lamberteter Svømmeklubb gikk av stabelen for noen uker siden. Årsmeldingen ble gjennomgått, og klubbens kontroll- og valgkomité fikk anledning til å vise seg frem og vise hva de har drevet med gjennom året. 

Det ble gjort noen endringer i styret og komiteér. Ralf Kristensen gikk ut av valgkomiteén og Irene Røsholm takket for seg som mangeårig melder av kontrollutvalget. 

Fra styret måtte vi ta farvel med Eleanor Bustgaard som mangeårig medlem og nestleder, og Preben Wilhelmsen sa også takk for seg som styremedlem.

Vi er veldig takknemlige for innsatsen alle disse har gjort. Det har stor verdi for klubben å ha kontinuitet i disse vervene for å skape stabilitet over tid. 

Valgkomiteens innstilling ble godkjent av årsmøtet. Irene Lundeker rykker opp som ny nestleder, og vi kan ønske Elisabeth Østbye og Helge Bergene velkommen som nye styremedlemmer. Elisabeth har mange tiårs fartstid i klubben, både som svømmemamma, dommer og starter. Hun er også en svært habil masterssvømmer. 

Flere detaljer fra sakene som ble gjennomgått på årsmøtet kan du lese her, og årsmøtets protokoll finner du her. 

En stor takk til alle som deltok på årsmøtet 🙂

Det nye styret i Lambertseter Svømmeklubb. Fra venstre, Elisabeth Østbye, Sonja Navelsaker, Irene Lundeker, Helge Bergene, Per Arne Behrens, Håvard Bekk og SIndre Nordli. 

X