Styret i Lambertseter Svømmeklubb inviterer alle klubbens medlemmer til ordinært årsmøte 17. mars klokken 18.00 på Lambertseter Skole. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år og vært medlem av klubben i minst én måned. Klikk på knappen for å bli medlem.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styreleder Håvard J. Bekk på e-post styreleder@lsvk.no og må være styret i hende senest 3. mars 2022. 

Saksdokumentene til møtet vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret
Lambertseter Svømmeklubb
Oslo, 21. januar 2022

X