Saken er nå oppdatert med protokoll fra årsmøtet, tilgjengelig nederst her.
—–
Styret i Lambertseter Svømmeklubb inviterer alle klubbens medlemmer til ordinært årsmøte 22. mars klokken 19.00 i auditoriet på Lambertseter Skole.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år og vært medlem av klubben i minst én måned. Gå videre til “Trygg i vann”  for å registrere deg som medlem.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styreleder Håvard J. Bekk på e-post styreleder@lsvk.no og må være styret i hende senest 8. mars 2022. Saksdokumentet til møtet er nå tilgjengelig her.

I tillegg er følgende dokumenter tilgjengelig til gjennomlesning:

Innstilling fra valgkomiteén til årsmøte 2023, styrets sammensetning

Innstilling fra styret til årsmøte 2023, valgkomiteéns sammensetning

Budsjett 2023

Protokoll fra årsmøtet

 

Med vennlig hilsen
Styret
Lambertseter Svømmeklubb
Oslo, 13. februar 2023

X