Styret i Lambertseter Svømmeklubb inviterer alle klubbens medlemmer til ordinært årsmøte 22. mars klokken 19.00 i auditoriet på Lambertseter Skole.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år og vært medlem av klubben i minst én måned. Gå videre til “Trygg i vann”  for å registrere deg som medlem.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til styreleder Håvard J. Bekk på e-post styreleder@lsvk.no og må være styret i hende senest 8. mars 2022. Saksdokumentet til møtet er nå tilgjengelig her.

I tillegg er følgende dokumenter tilgjengelig til gjennomlesning:

Innstilling fra valgkomiteén til årsmøte 2023, styrets sammensetning

Innstilling fra styret til årsmøte 2023, valgkomiteéns sammensetning

Budsjett 2023

 

Med vennlig hilsen
Styret
Lambertseter Svømmeklubb
Oslo, 13. februar 2023

X