Hvorfor dugnad?

Lambertseter Svømmeklubb har etter hvert blitt en profesjonelt drevet svømmeklubb med flere ansatte. Likevel er en del av klubbdriften helt avhengig av en del frivillig innsats fra foreldre/foresatte, spesielt når vi arrangerer svømmestevner.

Styret i klubben består av frivillige foreldre/foresatte og personer som i dag ikke har barn som svømmer. I tillegg har vi en valgkomité bestående av fire personer og en kontrollkomité bestående av tre personer.

Å være med på dugnad er en kjempefin mulighet til å bli bedre kjent med andre foreldre, og klubben.

Klubbens egne rekruttstevner

 • LAMBERTSETER REKRUTT (mars)
 • LAMBADA REKRUTT ( juni)
 • ARENA REKRUTT (november)
 • JULESVØM REKRUTT (desember)

 

Oppgaver i forbindelse med rekruttstevner

I forbindelse med avvikling av stevnene trenger vi hjelp fra foreldre og foresatte. Oppgavene er:

 • Tidtaking
 • Opp- og nedrigging
 • Kafeteria
 • Inngang
 • Premieutdeling
 • Dommer- og funksjonærservering
 • Levering av mat til kafeteria (vaffelrøre/kaker/baguetter/pastasalat)

 Hvordan fungerer dugnad?

Foreldre og foresatte vil få beskjed når et stevne nærmer seg, og melder seg til de oppgaver/tider den enkelte kan hjelpe med. Om du ønsker en spesifikk oppgave bør du være tidlig ute.  

Når du kommer på vakt vil du få innføring i den oppgaven du har meldt deg til.

Under rekruttstevnene er vaktene normalt 2-5 timer.

 

 

Hvor mye må hver enkelt være med?

Det forventes at foresatte til barn som deltar på stevnet tar en vakt. For å arrangere et rekruttstevne trengs ca 30 foresatte under stenvet i tillegg til ca 35 som leverer mat.

 

X