Da Lambertseter Svømmeklubb avviklet årsmøtet i Mars,  fikk vi en markering litt utenom det vanlige.

Håvard Johnsen Bekk, styreleder de siste fire årene og styremedlem i Lambertseter Svømmeklubb i over 20 år, sa takk for seg for denne gang.

Ny styreleder i klubben er Sindre Nordli.

-Det har vært en fenomenal opplevelse å få lov å være en del av et miljø hvor mestring for barn og unge står i høysetet, forteller Håvard på mobilen på vei til hytta. 

Han fremhever nettopp det å få oppleve på nært hold gleden og verdien i at barn og unge får vokse opp og utvikle seg i et trygt miljø der  mestringsfølelse og gode opplevelser med idretten er selve grunnmuren. 

Topp og bredde
Av de sportslige høydepunktene kommer han ikke utenom OL-bronsen til Sara Nordenstam og Henrik Christiansens VM medaljer som store opplevelser. Men i et stort miljø som Lambertseter Svk har det også vært andre store opplevelser fra breddeidretten.

-Det har vært morsomt og spesielt gledelig å se ikke typiske barnetalenter som gjennom hardt arbeid over tid ender opp med gode prestasjoner i nasjonale mesterskap, forteller Håvard. Som har truffet mange hyggelig mennesker gjennom disse årene i klubben.

Det har blitt til mange langvarige vennskapsbånd som han setter stor pris på.

Håvard med blomster på årsmøtet, hans siste som styreleder.

Mange verv
I tillegg til å være en sentral del av LSvK sitt indre liv og virke har han også vært en del av Oslo idrettskrets, de siste seks årene som leder av Oslo svømmekrets. Arbeidet der har vært krevende, forteller han, spesielt med utfordringene som fulgte med nedleggelsen av Tøyenbadet og store forsinkelser på å få et erstatningsbad på plass.

Idrettens tilgang til nye Manglerud bad har også vært for dårlig hittil mener han, men håper at det skal åpne seg opp muligheter med tiden.

Den viktige kontinuiteten
Med så lang fartstid i klubbens styre representerer Håvard en betydelig kontinuitet i klubbens drift og historie. Han har fortsatt lenge etter at døtrene Ada og Mina sluttet med aktiv svømming. Han peker på verdien i det Lambertseter som klubb gir til bydelens barn og unge som en viktig årsak til eget engasjement. 

-Å se all aktiviteten og det gode miljøet vi skaper for barn og unge har vært en viktig motivasjon. Og spesielt for svømmeidretten er at inkludering mellom kjønn gir et spesielt bra miljø å vokse opp i, barna trener sammen, reiser på turer og konkurrerer sammen. Dette oppleves som spesielt inkluderende, og er noe som er spesielt for svømmeidretten. 

Han forteller at kontinuitet i styret har vært et viktig prinsipp klubben har klart å etterleve. Stadig med nye folk inn og ut, men alltid med en kjerne som tar verv over mange år, som er historiebærere og sikrer kontinuitet i klubbens arbeid og drift. 

Godt arbeidsmiljø
Arbeidsmiljø er også noe han har vært opptatt av, og som det har vært spesielt mye fokus på de siste årene han har vært styreleder. 

-Det er med lettet hjerte jeg avslutter karrieren min i Lambertseter Svømmeklubb, sier Johnsen Bekk. Etter noen lett turbulente år opplever han å ha fått tilbake litt mer orden og system i klubben og forlater en organisasjon med et arbeidsmiljø som fremstår solid og godt. 

Han overlater stafettpinnen til Sindre Nordli. Også han mangeårig styremedlem, som er full av lovord om sin forgjenger. 

-Håvard har styrt klubben bra gjennom noen år med mange utfordringer, mener Sindre. 

-Som leder har han hatt god kontroll på møtene, er som regel behersket og rolig og med en særegen lun humor. Han har vært god på å fordele ansvar og er tydelig og tar beslutninger når det har vært nødvendig. 

Sindre mener Håvard blir vanskelig å erstatte, og vil bli savnet av de som har vært med en stund. Den nye styrelederen får samtidig gode referanser fra avtroppende leder Johnsen Bekk. 

-Jeg er overbevist om at Sindre kommer til å gjøre en god og solid jobb, avslutter Håvard i bilen på vei til hytta. 

Stafettpinnen er levert videre. Begge to representerer de den viktige kontinuiteten i et idrettsmiljø. En hyllest til frivilligheten. Grunnmuren i idrettsnorge.

Vi takker Håvard Johnsen Bekk for et bidrag langt utover det normale og håper vi møtes igjen.

Blant idrettsglade barn og ungdom på Lambertseter Bad. 

X