I forbindelse med koronavirus ønsker vi å ha noen retningslinjer og tiltak for å forebygge og begrense smitte. For å gi helseapparatet mulighet til å håndtere krisen er det viktig at vi alle støtter solidarisk opp om tiltak som begrenser smittefaren.

På lambertseter Bad gjør vi tiltak for å begrense smittefare i form av ekstra vask av dørhåndtak, toaletter mm. 

  1. Antall personer på Lambertseter Bad samtidig: For å begrense antall mennesker i hallen samtidig ber vi foreldre om å levere og hente barna til trening og ikke komme inn i vestibylen. Vi vil gjøre en løpende vurdering av om noen grupper skal ha ute-trening for å begrense antall svømmere i hallen samtidig. Gruppetrener kommer med løpende informasjon via Spond til de gruppene som får endringer i treningstid.
  2. Har du eller dine nærmeste vært på reise i et område med smitte eller vært i kontakt med andre som du vet har det, ønsker vi ikke at du kommer på trening på 14 dager, så fremt du ikke har negativ test for koronavirus.
  3. Har du symptomer på influensa eller andre forkjølelsesliknende symptomer, ønsker vi at du ikke kommer på trening før du er frisk.
  4. Vi oppfordrer alle til å ha unormalt god hygiene, hyppig håndvask etc. (bruk gjerne antibac også)
  5. Ingen må drikke av andres flasker.

Vi anbefaler å følge med på Helsenorge og Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon. Norges Idrettsforbund har informasjon omkring eventuell risiko for smittespredning ved internasjonale reiser.

X