Lambertseter svømmeklubb har opprettet et KKT; «Korona Krise Team» for å kunne følge med den raske utviklingen i Korona situasjonen. Gruppen kommer til å fortsette å møte digitalt og skal informere klubbens medlemmer om endringer.

Informasjon vil primært sendes ut på SPOND, men også legges ut på våre hjemmesider. 

Det er med glede at vi kan informere at Petter Stoebner som skal starte offisielt som Daglig Leder 1. april har gjort seg tilgjengelig, og har bidratt aktivt og konstruktivt i KKT.

KKT har mandat om bærekraftig økonomisk drift av klubben gjennom krisen. Enda viktigere enn dette har det vært; å legge vekt på helse og sikkerheten for våre medlemmer og ansatte, når avgjørelser tas. LSvK tar sitt samfunnsansvar på alvor, og skal ta vare på våre ansatte, utøvere og andre medlemmer på best mulig måte gjennom krisen.

KKT anbefalt, og Styret vedtatt, å permittere med full lønn i 15 dager følgende: Svømmeinstruktørene, badevaktene, butikkmedarbeidere og renholdspersonalet. Dette fordi badet er stenget og at det ikke kan gjennomføres organisert trening/undervisning. 

Administrasjon har en rekke oppgaver å fylle i den kommende perioden, og vil foreløpig ikke permitteres. 

Treningsavgift
Klubben tenker å gjøre treningsavgiften valgfri fra og med april, dersom det fortsatt ikke er mulig å yte et fullverdig treningstilbud. Treningsavgiften for mars refunderes ikke da trenerne fortsatt planlegger trening for alle grupper. Vi ønsker å tilby så god oppfølging av utøverne som mulig i denne perioden med unntakstilstand. En periode med stengte basseng og forbud mot fellestreninger. 

Vi tror at egentrening kan være svært positivt for barnas fysiske og mentale helse, og at utøvernes kontakt med trenerne vil bidra til dette.

Derfor har klubbes sett det som viktig å beholde trenerne i jobb i så stor grad som mulig. Per i dag er ingen av trenerne 100% permittert. Dette for at alle utøverne skal kunne få et tilpasset treningsopplegg til hjemmetrening, og at utøvere/foreldre skal kunne tak kontakt med trener når de lurer på noe. Vi vil dessuten jobbe med prosjekter som skal utvikle klubben videre. 

Vi er klar over at vi ikke kan tilby et fullverdig treningstilbud, og at det er flere som har økonomiske utfordringer i denne perioden med nasjonal krise. Derfor vil treningsavgiften bli valgfri og kunne betales i selvvalgt størrelse. Vi kommer tilbake med informasjon om hvordan dette kan gjennomføres. 

Vi i trenerteamet vil sende ut treningsopplegg til våre grupper, og kan kontaktes dersom dere lurer på noe. Får du ikke kontakt med gruppetrener så raskt som du har behov for, så kontakt hovedtrener: martin@lsvk.no

Vi legger ved en artikkel som beskriver situasjonen vi som klubb er oppe i nå. Vi ønsker å kunne fortsette å med gode treningstilbud når vi kommer oss gjennom dette, og ber derfor om deres forståelse.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/vi-ma-vise-solidaritet-med-vare-11000-idrettslag/

Vi forholder oss til overordnede myndigheter og vil holde dere oppdatert framover via SPOND.

Ta vare på hverandre.

Mvh

Lambertseter svømmeklubb

X