Jeg vil med dette benytte anledningen til å ønske alle våre ansatte, medlemmer og foreldre en fredelig jul og et godt nytt år med nye og spennende utfordringer. Men først, hvordan skal en oppsummere et år som 2020?

Året 2020 blir et år vi sent kommer til å glemme. Pandemien har gitt oss mange og nye utfordringer som vi ikke har opplevd tidligere. Men den har også gitt oss anledning til å tenke nytt.

12. mars kom beskjeden om at Norge stenger ned og vi gikk fra full aktivitet til helt stillstand over natten. Klubben etablerte øyeblikkelig et koronakrise-team bestående av medlemmer fra styret, trenere og administrasjonen som sammen begynte å se på hvilken måte vi kunne gi våre medlemmer et alternativt treningsopplegg når svømming ble forbudt.

Trenerne snudde seg rundt og tilrettela i første omgang treninger via Teams, og da vi fikk lov ble utøverne samlet i små grupper til utendørstrening. For å holde konkurranseinstinktet ved like, arrangerte Lambertseter sammen med Bærum, Triton og Sandefjord en Korona cup som løp fra mai til august. Det var gøy å se så mange klubber i hele landet delta og med så stort engasjement.

 

I juni åpnet Frognerbadet og Osloklubbene fikk tildelt ekstra treningstid i bassenget, men med strenge smitteverntiltak.  Klubbene fordelte denne tiden broderlig seg imellom. 1. juni ble det åpnet for aktivitet i basseng igjen, men med nye smittevernstiltak som begrensninger på antall mennesker i basseng, garderober og hall. Nye treningsplaner ble utarbeidet fortløpende etter hvert som smittevernreglene endret seg.

Sommerferien ble innledet med at Oslo kommune i samarbeid med Oslo Idrettskrets ønsket aktivitetstilbud til byens barn og unge, og utfordret idrettsklubbene til å ta del i dette prosjektet. Svømmeskolen grep muligheten og kontaktet SK Speed, OI svømming, Step Up danseskole og Lambertseter idrettsforening friidrett og i løpet av tre dager hadde de laget ferdig et åtte ukers tilbud. Tilbudene ble veldig godt mottatt og var raskt fulltegnet med lange ventelister. Idrettsklubbene generelt og svømmeklubbene spesielt, ble i etterkant trukket frem som veldig profesjonelle, godt organiserte og ikke minst kreative og løsningsorienterte. Gøy var det også å samarbeide med bydelene og Motorsenteret i Hvervenbukta. 

Årets oppstartleir ble i likhet med resten av året annerledes. De eldste gruppene dro på overnatting på Sætern gård i Bærum, mens de yngre gruppene oppholdt seg på og rundt Lambertseter. Aktivitetene var varierte og mange med fokus på å bygge tilhørighet og samhold. Når vi ikke kan reise til utlandet må vi finne gode løsninger hjemme.

På sensommeren og tidlig høst ble det åpnet for å gjennomføre stevner i begrenset format. Vi arrangerte Lambertseter Open med invitasjon til Oslo klubbene samt Akershus Svømmekrets for utøvere fra 16 år.  Selv med mindre svømmetrening enn vanlig ble det satt mange flotte personlige rekorder.

Dessverre endret smittesituasjonen seg utover senhøsten og nye strenge tiltak ble innført i Oslo. Heldigvis var det fremdeles mulig for svømmeskolen å opprettholde reduserte tilbud samt at elitesvømmerne og de under 13 år fikk lov til å trene.

I november stilte vår egen Henrik Christiansen på pallen i Budapest for sitt ISL (International swimming league) lag.  Han svømte 800 m fri på tiden 7.25,78!!  Over 3 sekunder under den gjeldende Europarekorden!

Som tidligere nevnt, 2020 er et år vi sent kommer til å glemme. 2021 vil bli både utfordrende og spennende, og vi håper at vi om ikke altfor lang tid igjen vil kunne oppleve noe tilnærmet en normal hverdag.

På vegne av alle trenere og ansatte i klubben vil vi takke dere for godt samarbeid i året som har gått. Vi gleder oss til å jobbe sammen med dere i det nye året! 

Riktig god jul og godt nyttår! 

Med vennlig hilsen Petter

X