Kostnader for konkurranseavdelingen

 
Gruppe Treningsavgift/ mnd

Elite

800 kr

NM1

800 kr

UM

800 kr

NM2

750 kr

A1

750 kr

A2

650 kr

B1

650 kr

B2

600 kr

C1

600 kr

C2

600 kr

C3

550 kr

D-gruppene

550 kr

 

Treningsavgift
Til venstre ser du oversikt over treningsavgift pr måned pr gruppe i konkurranseavdelingen. Treningsavgiften faktureres kvartalsvis.

Deltakelse på stevner og treningsleirer

  • Lokale stevner: Koster normalt sett 100 kr/øvelse og dekkes i sin helhet av den enkelte. Utøvere som er 9-10 år betaler 100 kr uansett antall øvelser.
  • Stevner med overnatting: Pris varierer fra stevne til stevne, og avhenger av destinasjon, reisemåte, overnattingssted og lengde.
  • Treningsleir: Pris varierer fra leir til leir, og avhenger av destinasjon, reisemåte, overnattingssted og lengde.

På stevner med overnatting og treningsleirer støtter normalt sett klubben deler av kostnadene, andelen varierer.

Klubben betaler startkontingent for stafettlag.

Søskenmoderasjon

  • 20 % på treningsavgift/svømmeskoleavgift for barn nr 2, 3 osv. (den eldste betaler full pris).
  • Familier med tre barn: 10 % på alt av reisestevner og leire

Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet hvert år, og er pr tid 200 kr.

Startlisens
Alle utøvere i konkurranseavdelingen må ha gyldig startlisens betalt til Norges Svømmeforbund. Lisensen gir mulighet for å starte i svømmestevner og forsikring i aktiviteter i forbindelse med svømmingen.

Priser for startlisens 2020:

  • Kr 350,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år 2020 (utøvere født fra og med 2008 – til og med 2011)
  • Kr 750,- for Startlisens svømmeidretter 2020 (utøvere født 2007 og tidligere. Utøvere 9-12 år kan også velge dette alternativet)

Se mer om vilkår for forsikring og lisens på Norges Svømmeforbunds hjemmeside.

X