Kostnader for konkurranseavdelingen

 
Gruppe Treningsavgift/ mnd
Elite 875 kr
NM1 875 kr
UM 875 kr
NM2 825 kr
A1 825 kr
A2 725 kr
B1 725 kr
B2 675 kr
C1 675 kr
C2 675 kr
C3 625 kr
D-gruppene 625 kr

 

Treningsavgift
Til venstre ser du oversikt over treningsavgift pr måned pr gruppe i konkurranseavdelingen. Treningsavgiften faktureres kvartalsvis.

Deltakelse på stevner og treningsleirer

  • Lokale stevner: Koster normalt sett 100 kr/øvelse og dekkes i sin helhet av den enkelte. Utøvere som er 9-10 år betaler 100 kr uansett antall øvelser.
  • Stevner med overnatting: Pris varierer fra stevne til stevne, og avhenger av destinasjon, reisemåte, overnattingssted og lengde.
  • Treningsleir: Pris varierer fra leir til leir, og avhenger av destinasjon, reisemåte, overnattingssted og lengde.

På stevner med overnatting og treningsleirer støtter normalt sett klubben deler av kostnadene, andelen varierer.

Klubben betaler startkontingent for stafettlag.

Søskenmoderasjon

  • 20 % på treningsavgift/svømmeskoleavgift for barn nr 2, 3 osv. (den eldste betaler full pris).
  • Familier med tre barn: 10 % på alt av reisestevner og leire

Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet hvert år, og er pr tid 200 kr.

Startlisens
Alle utøvere i konkurranseavdelingen må ha gyldig startlisens betalt til Norges Svømmeforbund. Lisensen gir mulighet for å starte i svømmestevner og forsikring i aktiviteter i forbindelse med svømmingen.

Priser for startlisens 2021:

  • Kr 350,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år (utøvere født fra og med 2009 – til og med 2012)
  • Kr 750,- for Startlisens svømmeidretter (utøvere født 2008 og tidligere. Utøvere 9-12 år kan også velge dette alternativet)

Norges Svømmeforbund fortsetter avtalen med Idrettens Helsesenter og Gjensidige. Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive i svømmeidretter. Alle som betaler startlisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 987 02033, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Åpningstider er alle dager 09.00–21.00.

Se mer om vilkår for forsikring og lisens på Norges Svømmeforbunds hjemmeside.

X