Kontakt oss

Styret 2018

Engasjerte trenere

 

Navn Arbeidsområde Telefon
 Petter Stoebner Daglig leder 934 80 554
 Henriette Nedregård Lambada Swimwear og økonomi 22 74 94 00
 Caroline Brinchmann Bredde- og Svømmeskoleansvarlig. Ansvarlig skolesvøm, barnehager og spesialkurs. 22 74 94 00
 Gard Schie Myhre Ansvarlig for begynnernivå svømmeskolen og politiattester 22 74 94 00
Camilla Hansen Leder aktivitetsavdelingen: badebursdager, fastbrukere, publikumsbading og renhold 22 74 94 00
Luna Søgaard Ansvarlig for rekruttavdelingen og privattimer 22 74 94 00

 

 

 

 

Navn Verv
Håvard Johnsen Bekk Styreleder
Eleanor Bustgaard Nestleder
Sindre Nordli Styremedlem, barneidrettsansvarlig
Preben Wilhelmsen Styremedlem

Per Arne Behrens

Styremedlem
Kristina Keser Bakken Styremedlem, politiattestansvarlig
Sonja Navelsaker Styremedlem
Silke Øverby Varamedlem

Kontrollkomitéen fram til årsmøtet 2021: 

 • Inger Mari Ouren
 • Espen Ødemark
 • Irene Røsholm (vara)

Valgkomitéen fram til årsmøte 2021:  

 • Ingrid Singsaas
 • Jan Solhøy
 • Ralf Kristiansen
 • Laila Sortvik Nilssen (vara)

Klubben har følgende medlemmer i verv i Oslo Svømmekrets:

 • Styreleder: Håvard Johnsen Bekk
 • Medlem: Karin Aakermann

Klubben har følgende medlemmer i verv i Norges Svømmeforbund i perioden 2019-2022:

 • President: Cato Bratbakk
 • Kontrollkomité, varamedlem: Fredrik Langseth
 • Mastersutvalg, nestleder: Øyvind Thorsen

For generelle spørsmål send oss en mail på post@lsvk.no
Organisasjonsnr.:
979904789
Postadresse: Postboks 26 Lambertseter, 1101 Oslo
Besøksadresse: Langbølgen 24, 1155 Oslo

 

OBOS
arena
OBOS
arena
X