Kontakt oss

Styret 2018

Engasjerte trenere

 

 

Navn Arbeidsområde Telefon
 Håvard Bekk Fungerende daglig leder og styreleder  992 88 360
 Henriette Nedregård Lambada Swimwear og økonomi 22 74 94 00
 Caroline Brinchmann Bredde- og Svømmeskoleansvarlig 22 74 94 00
 Anette Fosby Ansvarlig for begynnernivå svømmeskolen og politiattester 22 74 94 00
 Kjersti Horgen-Rihel Ansvarlig for rekruttavelingen, privattimer, skolesvøm, barnehager og spesialkurs 22 74 94 00
 Lill-Kristin Gundersen Leder aktivitetsavdelingen: badebursdager, fastbrukere, publikumsbading, renhold 22 74 94 00

 

 

 

 

Trenere Konkurransegruppe Telefon
Martin Gjerde Lester Hovedtrener og B1 48 12 13 74
Joacim Lilleåsen Elite og NM1 92 22 54 97
Ronnie Anstensen Elite og NM1 48 18 76 30
Børge Mørk C1, D1 og D2 92 68 84 30
Magnus Brathagen Lindhjem A1 og A2 93 41 20 39
Tor-Kristian Hilton C2 97 79 52 88
Anna Mortensen Finstad A2 og B2 46 81 70 43
Luna Søgård  C3 90 75 91 19
Sindri Thor Jakobsson UM og NM2 41 62 82 54

 

 

Navn Verv
Håvard Johnsen Bekk Styreleder
Eleanor Bustgaard Nestleder
Sindre Nordli Styremedlem, barneidrettsansvarlig
Per-Bjørnar Børresen Styremedlem

Per Arne Behrens

Styremedlem
Kristina Keser Bakken Styremedlem, politiattestansvarlig
Sonja Navelsaker Styremedlem
Silke Øverby Varamedlem

Kontrollkomitéen fram til årsmøtet 2020: 

 • Inger Mari Ouren
 • Tor Erik Mørk
 • Irene Røsholm (vara)

Valgkomitéen fram til årsmøte 2020:  

 • Ingrid Singsaas
 • Thor Oddvar Berge
 • Jan Solhøy
 • Inger Mari Ouren (vara)

Klubben har følgende medlemmer i verv i Oslo Svømmekrets:

 • Styreleder: Håvard Johnsen Bekk
 • Medlem: Karin Aakermann  

Klubben har følgende medlemmer i verv i Norges Svømmeforbund:

 • President: Cato Bratbakk
 • Kontrollkomité, varamedlem: Fredrik Langseth
 • Mastersutvalg, nestleder: Øyvind Thorsen

For generelle spørsmål send oss en mail på post@lsvk.no
Organisasjonsnr.:
979904789
Postadresse: Postboks 26 Lambertseter, 1101 Oslo
Besøksadresse: Langbølgen 24, 1155 Oslo

 

OBOS
arena
OBOS
arena
X