Kontakt oss

Styret 2018

Engasjerte trenere

 

Navn Arbeidsområde Telefon
 Frank Pedersen Daglig leder og sportssjef 22 74 94 00 / 47 25 03 27
 Anette Fosby Ansvarlig for begynnernivå svømmeskolen og politiattester 22 74 94 00
 Kjersti Horgen-Rihel Ansvarlig for rekruttavelingen, privattimer, skolesvøm og spesialkurs 22 74 94 00
 Henriette Nedregård Lambada Swimwear og økonomi 22 74 94 00
 Caroline Brinchmann Bredde- og Svømmeskoleansvarlig 22 74 94 00
 Lill-Kristin Gundersen Leder aktivitetsavdelingen: badebursdager, fastbrukere, publikumsbading, renhold 22 74 94 00

 

 

Trenere Konkurransegruppe Telefon
Joacim Lilleåsen Elite og NM 92 22 54 97
Ronnie Anstensen Elite og NM 48 18 76 30
Anna Mortensen Finstad A2 og B4 46 81 70 43
Børge Mørk C3, C1 og B3 92 68 84 30
Frank Pedersen Vikartrener 47 25 03 27
Daniel Johansen Vikartrener 98 65 16 41
Martin Gjerde Lester Hovedtrener og UM 48 12 13 74
Magnus Brathagen Lindhjem A1 og B1 93 41 20 39
Tor-Kristian Hilton B2 og C2 97 79 52 88
Anna Lundgren A2 og C4 47 84 78 19

 

 

 

Navn Verv
Inger Mari Ouren Styreleder
Håvard Johnsen Bekk Nestleder, politiattestansvarlig
Sindre Nordli Styremedlem
Per-Bjørnar Børresen Styremedlem

Per Arne Behrens

Styremedlem
Hege Bassøe Styremedlem, barneidrettsansvarlig
Eleanor Bustgaard Styremedlem

 

Klubben har følgende medlemmer i verv i Oslo Svømmekrets: 

Styreleder: Håvard Johnsen Bekk

Medlem: Karin Aakermann

 

Klubben har følgende medlemmer i verv i Norges Svømmeforbund: 

President: Cato Bratbakk

Nestleder Kontrollkomité: Karin Aakermann

 

For generelle spørsmål send oss en mail på on.kv1550933635sl@ts1550933635op1550933635
Organisasjonsnr.:
  979904789
Postadresse: Postboks 26 Lambertseter, 1101 Oslo
Besøksadresse: Langbølgen 24, 1155 Oslo

 

OBOS
arena
OBOS
arena
X