Bli med å feire! 
Vi har mye å glede oss over, la oss gi håp til fortsettelsen

I dag, den 30.09.20 er det nøyaktig 55 år siden en eventyrlig reise startet. Mange kan oppleve at som 55-åring kan en overgangsalder prege hverdagen. Det har vi også fått kjenne på. Heldigvis er det ikke massen vår som skranter, men all erfaringen som spiller oss gode.

Klubben har i lang tid jobbet etter vår visjon; Sammen Mot Toppen. Det har vist seg å gi resultater. I en veldig vanskelig tid har vi klart å snu oss rundt og å tilby svømmeopplæring og treningstid til flere enn vi hadde turt å håpe på.

Vi har hatt 2600 barn på svømmekurs i sommer i samarbeid med OI og Speed. Vi har hatt tre uker opplæring ute for ca. 1400 svømmere som ellers ikke ville hatt noe tilbud. Vi har hatt Korona Cup som et alternativ til den vanlige måten å konkurrere på. Vi har holdt åpent for publikum, fastbrukere, konkurransegrupper og skoler.

Samtidig som all denne fantastiske aktiviteten har fått drive har vi nylig fått kvalitetsstempelet som Elite klubb. Det kunne bare skjedd i forlengelsen av systematisk og profesjonell jobbing. Vi har ca. 100 dyktige instruktører, ca. 30 dyktige badevakter, vi har et fantastisk trenerteam, og i skyggen jobber en meget dyktig administrasjon og et godt styre.  Som alle utgjør en viktig hjørnestein for å legge til rette for over 2400 medlemmer på alle nivåer.

Det er fantastisk at klubben fremdeles kan jobbe mot vårt hovedmål om kvalifisere svømmere til OL og å lære flest å svømme, med høyest kvalitet.

Vi er offensive, og griper mulighetene vi har.

Vi viser respekt overfor hver enkelt svømmer ved å gi et helhjertet tilbudet, innenfor gjeldene smittevernregler.

Vi viser samhold der vi alle er fleksible og villige til å gi for fellesskapets beste!

Men, det koster.
Det koster mer enn vi egentlig kan tillate.

Vi håper derfor at dere vil være med å heie oss frem, bidra, og/eller donere.

Vi vil så gjerne fortsette å vokse, fortsette å kunne gi tilbake til hver enkelt utøver, hver familie, samt vårt lokalsamfunn.

Så la oss håndtere denne krisen sammen!
Feire hvor langt vi har kommet, og gi håp for veien videre.

Det settes så stor pris på, for vi er Sammen Mot Toppen!

X