Livredningskurs

Lambertseter Svømmeklubb tilbyr livredningskurs og livredningsprøver for alle som skal ha ansvar for sikkerhet i og ved vann. Våre instruktører er utdannet via Norges Livredningsselskap.

Tilbud

Lambertseter Svømmeklubb tilbyr livredningskurs og livredningsprøver på Lambertseter bad.

Livredningsprøver kan gjennomføres på 1,8m og 3,6m dyp. Merk at prøven minst må tas på den dybden som er i bassenget du skal operere i.

Livredningsprøver gjennomføres uten svømmebriller.

Aldersgrense: 15 år

Innføring i livredning og førstehjelp

Vi går gjennom alarmplan, HLR, typiske bassengskader, dykketeknikk, ilandføring og livredningsprøve (prøven gjøres uten svømmebriller. Deltaker må kunne dykke, svømme 200 m og ilandføre.)

Kursets varighet er på 2 timer.
Deltakere må ha fylt 15 år.
Pris per pers: 850 kr

Livredningsprøve for barnehage- og skolelærere

Livredningsprøven består av å hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100 m på magen, svømme 100 m på rygg, dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre dukke minimum 20 m, utføre HLR på dukke, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm. Deltaker må kunne dykke, svømme 200 m og ilandføre.

Kursets varighet er på ca 45 minutter.
Pris per pers: 450kr

Livredningsprøve for svømmeinstruktør/badevakt
 • Hoppe/stupe direkte uti fra bassengkant til bassengets dypeste del
 • Og hente opp minst to av tre gjenstander (synke-ringer), som er plassert i trekant med ca 2 m avstand, og bringe disse til nærmeste kant,
 • For deretter snarest å foreta et dykk fra overflaten etter nedsenkbar Livredningsdukke og ilandføre denne, med dukkas ansikt over vann, ca 25 m. Det hele innenfor 3 minutter fra utlevert oppgave.
 • Opp på land for direkte å utføre tilfredsstillende HLR i 2 minutter på henholdsvis Baby-, Junior og Voksendukke etter gjeldende regler fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
 • I tilknytning til prøven skal kandidaten kort redegjøre for:
  • Alarmplan/alarmrutiner i eget badeanlegg
  • Prinsippene med “Den forlengede arm”
  • Redning m/båre av person med nakke-/ryggskade
  • Gjennomføring av HLR på gravide (Gjelder kun for Instruktører i Baby- og Småbarnssvømming)

Pris: 450 kr per person.

Booking

Ønsker du å booke livredningskurs- eller prøve, send e-post til livredning@lsvk.no. Spørsmål besvares på 22 74 94 00.

 

Jente på livredningskurs

 

 

 

X