Norges idrettsforbund har nominert Nordstrand idrettsforening sin Allsportgruppe til Inkluderingsprisen 2016.

Prisen blir delt ut i forbindelse med Idrettsgallaseminaret 7. januar 2017. Vinneren stikker av med en prispremie på 100.000 kr.

En bredt sammensatt jury har nominert tre idrettslag til Inkluderingsprisen 2016: – Nyborg idrettslag, Steinkjer friidrettsklubb og Osloklubben Nordstrand IF sin allsportgruppe. 

Nordstrand IF Allsport ble startet av ivrige foreldre i samarbeid mellom Nordstrand IF og Lions Nordstrand i 2003. Allsportgruppen er et idrettstilbud til barn og ungdom med utviklingshemning. Nordstrand IF har jobbet kontinuerlig med å utvikle tilbudet. I dag er den ukentlige treningen utvidet til seks grupper; basis, fotball, håndball, svømming, golf og friidrett.

Her er Emma med sine svømmere under Landsstevnet i 2015 på Lambertseter Bad. Det ble flere medaljer på de flinke svømmerne.

Emma Augustsson, som tidligere er topp-svømmer i Lambertseter Svømmeklubb er en av trenerne på svømming. Sammen med sine svømmere markerte hun seg på en fin måte da landsstevnet for utviklingshemmede ble arrangert på Lambertseter Bad.
Les mer om Landsstevnet i 2015 her.

Nordstrand IF har også inngått gode samarbeid på tvers av andre idrettslag for å kunne gi sine utøvere et fullverdig treningstilbud. Både Lambertseter Friidrett, Lambertseter Svømming og Grønmo Golfklubb er samarbeidspartnere.

I 2007 arrangerte Nordstrand IF Løvelekene for første gang. Lekene er et stevne med øvelser knyttet til friidrett. Lekene er også åpen for utøvere med andre funksjonsnedsettelser. I 2016 ble lekene arrangert for tiende gang. 

Oslo Idrettskrets mener Nordstrand IF er en god modell og et godt forbilde for andre som ønsker å skape gode aktivitetstilbud for barn og ungdom med utviklingshemninger. Allsportgruppen viser hvordan engasjerte foreldre sammen med det lokale idrettslaget og andre i nærmiljøet kan lage et godt tilbud med høy kvalitet og kompetanse – et tilbud som favner flere og inspirerer mange.

Inkluderingsprisen skal bidra til å sette fokus på det gode arbeidet som blir gjort på feltet idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Les mer om prisen her.

Kilde: www.idrettsforbundet.no
Foto: Magne Brekke/ Lsvk

X