Ny avtale mellom OBOS og Lambertseter Svømmeklubb sikrer nærmere 900 barn i Aktivitetsskolen gratis svømmeopplæring. 

– Det er en fantastisk mulighet OBOS gir mange hundre barn. For klubben betyr det en økonomisk forutsigbarhet som gjør at vi kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå, og tilby og prioritere svømmeopplæring til barn som virkelig trenger det, sier en svært fornøyd daglig leder i Lambertseter Svømmeklubb Caroline Brinchmann.  

Målet med å tilby svømmeopplæring i Aktivitetsskolen, er å gi flere barn en mulighet til å bli trygg i vann, forberede seg til skolesvømming og ha det gøy sammen. 

Siri Bangfil er sponsoransvarlig i LSvK og har vært sentral i forhandle frem den nye avtalen. Nordstrand blad har også omtalt saken og kaller det en “gullavtale” for barna. Det er Bangfil helt enig i. -Mange barn, som kanskje ikke hadde fått tilbudet uten denne avtalen, får nå ekstra svømmeopplæring og muligheten til å oppleve mestringsfølelse og trygghet i vann, forteller en fornøyd Bangfil. 

Kritisk om svømmeferdigheter hos barn
En undersøkelse fra 2021 som Ipsos gjorde på oppdrag fra Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet, viser at kun 41 prosent av de spurte 10-åringene kan svømme 200 meter. 28 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet. Dette er det dårligste resultatet siden den første undersøkelsen ble gjort i 2003. 

Sponsorsjef Rasmus Aarflot i OBOS mener svømmeferdigheter hos barn er viktig, og er stolt over at OBOS bidrar til at barn gis denne muligheten. – Undersøkelser viser at norske barn er dårligst i Norden til å svømme, og mange er usikre på egne ferdigheter. Vi i OBOS syns dette er et viktig tema, og vi vil gjøre noe med det, sier Aarflot. 

Tilbudet om svømmeopplæring, som i utgangspunktet skal skje i samarbeid med Aktivitetsskolen, er uavhengig av medlemskap i OBOS eller i Lambertseter Svømmeklubb. Tilbudet gis til barn som trenger det.

Sponsoravtalen gir i tillegg halv pris på publikumssvømming i helgene for medlemmer av OBOS, og det samme for en uke på AquaCamp i august.  Avtalen har en samlet verdi på kr. 1.8 millioner kroner over tre år. 

Gode svømmeferdigheter kan redde liv. Systematisk opplæring gir resultater
Lambertseter Svømmeklubb jobber etter Norges Svømmeforbunds opplæringsmodell og metodikk, som heter Norges Svømmeskole. Denne måten å undervise på er basert på grundig og anerkjent forskning og legger grunnlaget for å lære god svømmeteknikk og vannforståelse.

Kompetansemålet etter 4. trinn sier at elevene skal være svømmedyktige ved å:

  • falle uti på dypt vann
  • svømme 100 meter på magen
  • underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene
  • stoppe og hvile i 3 minutter
  • så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land

Dette er Lambertseter Svømmeklubb
Lambertseter Svømmeklubb ble stiftet 30. september 1965. Klubben er i dag en av landets største idrettsklubber, uansett idrett. Mer enn 4000 barn og unge får svømmeopplæring hvert eneste år. Klubben har siden 2004 drevet Lambertseter Bad. Lambertseter Bad driftes gjennom et eget AS som klubben eier 100 %.

Det er i dag over 100 deltidsansatte svømmeinstruktører og flere fastansatte. Klubben er en av de største arbeidsplassene for ungdom i vårt område.  

Dette er OBOS
OBOS er en av Nordens største boligbyggere, eid av over 530 000 medlemmer. Hovedformålet er å bygge gode boliger til medlemmene, utvikle byer og steder og å utøve samfunnsansvar. For å bidra til livet mellom husene, har vi etablert programmet OBOS gir tilbake for gode bo- og oppvekstmiljøer, klima og miljø.

Mer informasjon om OBOS finner du på https://nye.obos.no

Foto: Arild Jacobsen Nordstrands Blad

X