Konkurranse

Totalt 13 konkurransegrupper er delt inn etter alder, ferdigheter og ambisjoner. I tillegg har vi en mastersgruppe som primært består av tidligere konkurransesvømmere over 24 år.

Inndelingen i konkurransegruppene gjøres basert på alder, ferdigheter og ambisjoner. Hvilken gruppe hver enkelt utøver tilhører blir bestemt av gruppetrener, hovedtrener og sportssjef. Endringer i gruppene gjøres normalt rundt sommerferien, men noen endringer gjøres også i løpet av sesongen.

Felles mål for alle grupper er utvikling av svømmeteknikk og utholdenhet. I de yngre gruppene legges det stor vekt på
teknikktrening og evne til å beherske ulike ferdigheter i og under vann. Etter hvert som teknikkene i de ulike svømmeartene beherskes bedre og bedre, vil treningsmengden øke.

OBOS
arena
OBOS
arena
X