Oversikt over programmer for landtrening, makrosyklus 2 (2016-2017)

Klikk på linkene under for å se programmet for de forskjellige treningene.

Makro 2 – program 1
(mobilitet og core basis)

Makro 2 – program 2
(styrkebasis)

Makro 2 – program 3
(Elite slyngeøvelser og core)

X