Foreldrevettregler

12 punkter til foreldre
Foreldre har en viktig rolle i barns utvikling på alle felt, også innenfor idretten. Det som ser ut til å være det riktige å gjøre, virker noen ganger mot sin hensikt.
Som et resultat av flere års erfaring med svømmere på flere nivåer, noen også på internasjonalt nivå, har trenerne i Lambertseter svømmeklubb stor innsikt i hvordan svømmeforeldre bør hjelpe sine barn til å utvikle seg best mulig.

Nedenfor er det satt opp 12 punkter som vil gi foreldre hjelp til å hjelpe på en sunn og fornuftig måte.

1. Sørg for at barnet møter på trening. Er det grunner til ikke å komme, så meld fra til trener via Spond.

2. Barnet må svømme for sin egen del og ikke for foreldrene. Vær stolt av at barnet kan svømme godt og fort. Fortere enn de aller fleste andre.

3. Aldri gi inntrykk av at resultater man oppnår i konkurranse ikke er bra nok. Har man gjort sitt beste, så er det bra. La treneren evaluere og gi tilbakemelding om hva som kan forbedres til neste gang. Hør med barnet i etterkant av trening, leir og stevne hvilken opplevelse de hadde, aldri hvem man vant eller tapte over.

4. Gi barnet muligheter til utvikling, samarbeid med trener eller sportssjef om gode organisatoriske løsninger.

5. Bli kjent med andre foreldre i Lambertseter svømmeklubb. Det er artigere om man er involvert.

6. Vær lojale mot klubb og trenere. Negative kommentarer skal ikke forekomme i oppholdsrom og i svømmehall. Ta det opp med trenere eller ledere hvis det er noe som bør rettes på.

7. Hjelp til å holde Lambertseter bad ryddig og rent. Kast søppel.

8. Betal regningen i tide. Uteblir betalingen mister man retten til å delta i aktivitetene.

9. Betal medlemskap og møt opp på årsmøtet hvert år. Der får man innblikk i hvordan klubben drives, og man kan være med å avgjøre hvordan klubben skal utvikles videre.

10. Hold dere til de sosiale rammene som det er lagt opp til på stevner, leire og samlinger. Barna har alltid noe å bidra med i en gruppe og man lærer også mer ved å være sammen.

11. Hjelp barna til å komme gjennom vanskelige perioder. De trenger konstruktive løsninger og hjelp til konkrete gjøremål, ikke krav og press i tunge perioder.

12. Vi voksne som følger svømmerne prøver å sitte samlet på tribunen og har det veldig hyggelig på stevner. Ingen foreldre skal løpe rundt på bassengkanten – der skal trenerne og svømmerne være.

X