Generelle Svømmeregler

På åpne/approberte stevner vil svømmerne bli vurdert av dommere etter det gjeldende regelverket. Nedenfor vil du finne de viktigste reglene innenfor hver svømmeart. 

Norges Svømmeforbunds sider kan du finne alle regler som gjelder for svømming. 

Fri

• Det meste tillatt bortsett fra å gå på bunnen av bassenget eller trekke seg i baneskilleren.
• Man kan svømme hvilken svømmeart man vil, men nesten alle velger crawl da dette er den raskeste svømmearten.
• Man har lov til å «kicke» 15 m under vann.

Rygg

• Må svømmes på ryggen med vekseltak.
• Den eneste gangen en svømmer har lov til å være på magen er på det siste taket før en vending. Her har svømmeren lov å rotere over på magen og ta et crawl-armtak. Saltoen må starte med en gang du har rotert over på magen. Vendingen må gjøres i en bevegelse.
• Innslaget (når du tar i veggen for å avslutte øvelsen) skal skje mens du ligger på ryggen, med en hånd i veggen.
• Hvert basseng har ryggvendingsflagg plassert 5 m fra kanten. Det er viktig at svømmerne lærer seg å telle hvor mange tak de bruker fra flagget og til veggen. Dette gjør vending og innslag mye enklere.
• Man har lov til å «kicke» 15 m under vann.

Bryst

• Bensparket skal være symmetrisk (begge bena må gjøre det samme samtidig), og føttene må vris utover når man sparker bakover. (Sakse-ben er ikke lov).
• Armtaket skal være symmetrisk.
• Man må puste mellom hvert tak.
• Ved vending og innslag må begge hendene berøre veggen samtidig.
• Man har kun lov til å ta ett undervannstak etter start og vending.

Butterfly

• Armene føres fram over vannflaten og armtaket må være symmetrisk.
• Bena må være samlet under kicket (det er ikke lov med bryst beinspark).
• Ved vending og innslag må begge hendene berøre veggen samtidig.
• Man har lov til å «kicke» 15 m under vann.

Medley

• Medley består a v alle fire svømmeartene.
• Individuell medley svømmes i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl.
• På stafett svømmes medley i rekkefølgen rygg, bryst, butterfly og crawl.
• Ellers er reglene i medley de samme som for de individuelle svømmeartene (bortsett fra at fri er erstattet med crawl).
• Medleyvendingene:
– Butterfly til rygg: ligger på magen og tar i veggen med to hender samtidig, og sparker fra på ryggen i strømlinje.
– Rygg til bryst: ligger på ryggen og tar i veggen med en hånd, og sparker fra på magen i strømlinje.
– Bryst til crawl: ligger på magen og tar i veggen med to hender samtidig og sparker fra på magen i strømlinje.

OBOS
arena
obos
arena
X