Gruppene

Eliteavdelingen

I Elite trener klubbens beste og mest seriøse svømmere. For å være en del av denne gruppen må du du ha høye ambisjoner og et sterkt ønske om å bli blant Norges og kanskje Europas og Verdens beste. Treningskravene er høye, 8-11 svømmetreninger pr uke, pluss styrke- og basistrening.

Som elitesvømmer må du gjennom din livsstil vise at du ønsker å nå langt.
Du prioriterer og tar valg i hverdagen mht. kosthold, utdannelse, restitusjon og søvn, som gjenspeiler at du er en seriøs elite-svømmer. Utøverne i denne gruppen skal være et godt forbilde i forhold til klubbens yngre svømmere.

NM-gruppa består av svømmere som er kvalifisert til deltagelse i norske mesterskap, junior og/eller senior. Det stilles store krav til treningsinnsats og fremmøtet skal være godt og stabilt. Treningskravene for NM-gruppen er 6-11 svømmetreninger pr uke, pluss styrke- og basistrening. Seriøsitet og innstilling mht. livsstil er på samme nivå som for Elite. Av praktiske hensyn er gruppa delt inn i NM1 og NM2 i forhold til hvem som trener hvor og når.

I UM finner vi klubbens beste UM- og ÅM-svømmere, primært er svømmerne i alderen 13-16 år. Treningskravet er 7-8 svømmetreninger per uke, pluss styrke- og basistrening. Gruppas svømmere har klare mål og ambisjoner med sin trening, og treningsfremmøtet skal være høyt og stabilt. Treningsmålet for gruppa er å utvikle tekniske, psykiske og fysiske egenskaper som sikrer stor sportslig utvikling og fremgang.

Talentutviklingsavdelingen

A-gruppene (A1 og A2) består av yngre, treningsvillige utøvere i 12-14 års alder. Det er 5-6 treninger per uke, med 4-5 landtreninger. I denne gruppen skal man lære å trene mot nasjonalt nivå, og treninger er preget av fokus på å videreutvikle teknikk i alle svømmearter, starter, vendinger og kick. Det er økende mengde aerob trening i hver sesong, slik at det bygges utholdenhet, men også fart. Det blir også vektlagt økt forståelse for svømmeidretten, kosthold, treningslære og lagbygging.

Klubbens fire B-grupper (B1, B2, B3 og B4) består av talentfulle og treningsvillige yngre svømmere, fortrinnsvis i alderen 10-13 år.
Treningskravet i disse tre gruppene er 4-5 svømmetreninger pr uke, med tilhørende basistrening. Her skal gode treningsvaner og stabilt treningsfremmøte dyrkes. Gruppene skal «lære å trene» og har fokus på videreutvikling av teknikk og aerob utholdenhet. Utøverne skal også få økt kunnskap om, og forståelse for, trening.

C-gruppene (C1, C2, C3 og C4) består av talentfulle og treningsvillige yngre svømmere, fortrinnsvis i alderen 8-12 år.
Gruppene har 3 svømmetreninger pr uke med tilhørende basistrening. Gruppens treningsmål er å «lære å trene» med fokus på teknikk og utvikling av aerob kapasitet (forbedre utholdenhet), samt å skape økt motivasjon for å trene mer. De yngste C-svømmerne deltar i uapproberte svømmestevner.

Masters

Lambertseter Svømmeklubb har en av Norges sterkeste og mest ambisiøse mastersgrupper.

De fleste av medlemmene har klare mål med sin trening. Hovedmål for treningen er deltakelse i NM, EM og VM for mastersvømmere.

Kontaktperson masters: Øyvind Thorsen 

OBOS
arena
OBOS
arena
X