Bryst teknikk

Utvalgte videoer som er et godt utgangspunkt for diskusjoner rundt grunntrinn i god bryst teknikk. 

Fem kritisk viktige momenter for god bryst teknikk

Fem kritisk viktige momenter for god bryst teknikk:

 • Timing arm/bein, opprettholde fart
 • Aktiv ankel avslutning
 • Smale knær, for minst mulig motstand
 • Rask innpust, puste ut under vann
 • Holde hofta høyt gjennom hver syklus

Denne videoen gir mange gode eksempler å reflektere over. Timingen mellom avslutningen av armtaket og starten på beinsparket er godt beskrevet. Legg også merke til hvordan en hel del muskler fra hoften og ned til knærne (hip flexors) er en forutsetning for å komme i god posisjon for et effektivt beinspark med minimal frontalmotstand. 

Armtaket

Spesielt viktige momenter for et godt bryst armtak:

 • Hva er riktig bredde?
 • Håndleddets vinkling
 • Skape et frem/opp moment 
 • Koble inn “lats” under “in-sweep”
 • Ha en rask fremføring og skape en “pil” som reduserer frontal motstand 

Denne videoen legger vekt på forholdet mellom effekt av armtaket og minst mulig motstand. Gode stikkord for refleksjoner rundt dette er trykkflater, kraft retning og timing arm/ bein. 

Beinsparket

Spesielt viktige momenter for et godt bryst beinspark:

 • Hvilke muskler starter opptrekket?
 • Smale knær/ hofte mobilitet
 • Retning av sparket
 • Vrist mobilitet og avslutning
 • Timing i forhold til effekten av armtaket (“dry back”…)

Denne videoen legger spesielt vekt på timingen av beinsparket for å opprettholde fart. Et effektivt beinspark krever spesielt god mobilitet i enkelte muskler. Hvilke, og hvordan tøyer man disse?

Glifasen

Spesielt viktige momenter for glifasen i brystsvømming:

 • Hodestilling
 • Retning 
 • Høy hofte
 • Timing og frekvens i forhold til distanse

Denne videoen legger vekt på forskjellen i glifasen avhengig av distanse. Hva er andre viktige momenter?

 

 

 

Bryst og fly vending

Spesielt viktige momenter for en god bryst og fly vending:

 • Retning inn mot veggen
 • Liten som en ball/ rotere bak
 • Dra knærne raskt inn
 • Strekke og vri vristene for minst mulig motstand
 • Sparke i fra på siden

Denne videoen bryter ned en god vending i enkle delmomenter. Legg merke til den hvordan samspillet mellom opptrekk bein og overkroppens bevegelse skaper en helhetlig rotasjon. Hva er de vanligste feilene ved denne typen vendinger?

Wave action breaststroke

Den klassiske wave-teknikken brukt av Mike Barrowman under OL i 1992 under trener Jozef Nagy er beskrevet i et intervju du kan lese i PDF’en linket herfra.

Det er interessant å reflektere over hva som fortsatt er relevant i dag med denne teknikken og hva som eventuelt har vært en utvikling i forhold til måten de beste i verden svømmer på. Noe av det som kjennetegner denne teknikken er lav motstand ved fremføring og at fremdriften fra beinsparket starter tidlig.

Viktige nøkkelord: 

 • Center of gravity
 • Symmetrical wave
 • Hollow back /curbed back
 • Timing
X