LSvK teknikk grunntrinn – en ressursside for trenerne

Her følger videoer og annen info om grunntrinn/ grunnferdigheter i de forskjellige svømmeartene. Tanken er at dette skal danne grunnlaget for gode diskusjoner og bli til en gradvis mer og mer “rød tråd” av hvordan vi forstår og formidler de grunnleggende ferdighetene på tvers av våre kurs og konkurransegrupper.

Hva er viktigst nå? 
Hva er best case læring?

Hvordan forholder du deg til en svømmer som har åpenbare hull i sin tekniske forståelse eller mangler grunnleggende ferdigheter som treningsalder eller gruppenivå normalt skulle tilsi?

Hvor starter du, er det for sent eller for krevende å stimulere til en faktisk endring som sitter? God teknikkforståelse er et godt utgangspunkt uansett. Enjoy 😉

 

Bryst

work in progress…

 

 

 

 

X