Sportslig plan

VISJON: «Sammen mot toppen»

VERDIGRUNNLAG: Respekt – Offensivitet – Samhold

VIRKSOMHETSIDÉ: Vi utvikler svømmere i trygge, morsomme og motiverende omgivelser

 

 

VÅRE HOVEDMÅL

«Det beste miljøet for å lære å svømme»

«Det beste miljøet for å utvikle seg som svømmer»

«Svømmere til OL»

I virksomhetsplanen for 2021-2024 er det gjort et omfattende arbeid om hva vi skal være i utvikling på og hva vi ønsker å oppnå. 

Alle detaljene gjengis ikke her, men vi kan for eksempel nevne noen av målene for innsatsområdene Aktivitetsutvikling og  Prestasjonsutvikling:

Aktivitetsutvikling

LSvK skal være Norges største svømmeklubb, med den mest effektive svømmeopplæringen. Herunder har vi delmål for perioden om totalt 5000 medlemmer og 300 aktive konkurransesvømmere.

Vi skal rekruttere minst 50 svømmere til konkurranseavdelingen årlig, primært fra vår egen rekruttavdeling. 

Prestasjonsutvikling

LSvK skal være beste klubb i alle norske mesterskap, med svømmere i alle internasjonale mesterskap. 

Vi skal ha utøvere i alle landslagsgrupper.

Vi skal ha et stort seniormiljø, 20 utøvere 19 år og eldre.

Vi skal opprettholde vår NSF-sertifisering som eliteklubb.

Vi skal stille med 40 utøvere i NM for senior og junior og ta medalje i alle stadetter i norske mesterskap.

Vi skal ha 30 utøvere i UM.

Vi skal ha 100 utøvere i LÅMØ.

Du kan lese hele virksomhetsplanen her.

OBOS
arena
OBOS
arena
X