Kostnader for konkurranseavdelingen

 
Gruppe Treningsavgift pr mnd
Elite og Mesterskapsavdelingen 975 kr
A1 925 kr
A2 850 kr
A3 700 kr
B1 850 kr
B2 850 kr
C1 850 kr
C2 850 kr
C3 800 kr
D-gruppene 800 kr

 

Treningsavgift
Til venstre ser du oversikt over treningsavgift pr måned pr gruppe i konkurranseavdelingen. Treningsavgiften faktureres kvartalsvis.

Deltakelse på stevner og treningsleirer

  • Lokale stevner: Koster normalt sett 100 kr/øvelse og dekkes i sin helhet av den enkelte. Utøvere som er 9-10 år betaler 100 kr uansett antall øvelser.
  • Stevner med overnatting: Pris varierer fra stevne til stevne, og avhenger av destinasjon, reisemåte, overnattingssted og lengde.
  • Treningsleir: Pris varierer fra leir til leir, og avhenger av destinasjon, reisemåte, overnattingssted og lengde.

På stevner med overnatting og treningsleirer støtter normalt sett klubben deler av kostnadene, andelen varierer.

Klubben betaler startkontingent for stafettlag.

Søskenmoderasjon

  • 20 % på treningsavgift/svømmeskoleavgift for barn nr 2, 3 osv. (den eldste betaler full pris).
  • Familier med tre barn: 10 % på alt av reisestevner og leire

Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet hvert år, og er pr tid 200 kr.

Startlisens
Alle utøvere i konkurranseavdelingen må ha gyldig startlisens betalt til Norges Svømmeforbund. Lisensen gir mulighet for å starte i svømmestevner og forsikring i aktiviteter i forbindelse med svømmingen.

Priser for startlisens 2023:

  • Kr 200,- for Startlisens svømmeidretter 9-12 år (utøvere født fra og med 2010 – til og med 2013)
  • Kr 600,- for Startlisens svømmeidretter (utøvere født 2009 og tidligere. Utøvere 9-12 år kan også velge dette alternativet)

Norges Svømmeforbund fortsetter avtalen med Idrettens Helsesenter og Gjensidige. Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive i svømmeidretter. Alle som betaler startlisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 987 02033, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Åpningstider er alle dager 09.00–21.00.

Se mer om vilkår for forsikring og lisens på Norges Svømmeforbunds hjemmeside.

X