Kontakt oss

Styret 2022-2023

Telefon: 22 74 94 00
Telefontider uke 28-31: Man-tor 09.00-15.00
Orinær telefontid: 10.00-15.00 man-fre

Mail: post@lsvk.no

Organisasjonsnummer: 979904789

Postadresse: Postboks 26 Lambertseter, 1101 Oslo

Besøksadresse: Langbølgen 24, 1155 Oslo

 

 

Navn Arbeidsområde Telefon
Caroline Brinchmann Daglig leder 22 74 94 00
Victoria Wingsternæs Arnesen Leder for begynneropplæring svømmeskolen 22 74 94 00
Luna Søgaard Leder for spesialkurs 22 74 94 00
Anne Cecilie Leite Leder Lambada Swimwear 22 74 94 00
Eli Hirsch B. Bekk Leder av svømmeskolen, for skolesvøm 22 74 94 00
Siri Bangfil Sponsoransvarlig 911 65 880
Martin Gjerde Lester Hovedtrener 22 74 94 00
Seddik Aboulemagd Livredningsansvarlig 22 74 94 00
Siw Kristine Hauger Leder svømmehall og aktivitetsavdelingen 22 74 94 00
Even Bjørgesæter Mikkelsen Ansvarlig for AKS, barnehagesvøm og privattimer 22 74 94 00
Vår Celine Søgaard Leder for rekruttavdelingen 22 74 94 00

 

 

 

 

Trenere Konkurransegruppe Telefon
Martin Gjerde Lester Hovedtrener og Wang 22 74 94 00
Joacim Lilleåsen Elite og MA 92 22 54 97
Ronnie Anstensen Elite og MA 48 18 76 30
Børge Mørk C2, D1 og D2 92 68 84 30
Jens Fridorff A1 og B1 97 00 34 53
Tor-Kristian Hilton C1 97 79 52 88
Vår Celine Søgaard B1 97 63 85 85
Ingvild Riise C3 450 62 625
Bruno Langlois Bergene MA og Wang 45 08 92 26
Deniz Hekmati Fysisk trener 98 45 33 35
Viktor Husø Richardsen A2 og A3 94 78 30 13
Albertine Røhne D3 906 43 005
Live Walmann D3 468 29 936

 

 

Navn Verv
Sindre Nordli Styreleder
Irene Lundeker Nestleder
Ann Johnsen Styremedlem
Elisabeth Østbye Styremedlem, barneidrettsansvarlig

Per Arne Behrens

Styremedlem
Helge Bergene Styremedlem
Sonja Navelsaker Styremedlem, politiattestansvarlig
Silke Øverby Varamedlem

 

Kontrollkomitéen fram til årsmøtet 2024: 

 • Sigrid Toft Fløystad
 • Rune Døli
 • Lauren Jensen (vara)

Valgkomitéen fram til årsmøte 2023:  

 • Cecilie Berggren
 • Bjørn Harald Pedersen
 • Mats Ruland
 • Linda Haugan (vara)

Klubben har følgende medlemmer i verv i Oslo Svømmekrets:

 • Nestleder: Sindre Nordli
 • Varamedlem kontrollutvalget: Ann Johnsen

Klubben har følgende medlemmer i verv i Norges Svømmeforbund i perioden 2022-2024:

 • President: Cato Bratbakk
 • Mastersutvalg, nestleder: Øyvind Thorsen

Lambertseter Svømmeklubb og hall skal være et trygt og godt miljø å arbeide og være i.

For våre medlemmer skal klubben være et trygt sted å trene og være. Hvis du opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen eller på våre treninger og arrangementer skal det være trygt å si ifra eller varsle om dette.

Vi ber at om at du vurderer nøye om det du har opplevd er noe som det skal varsles om, og at du bruker våre interne kanaler der det er mulig. Du skal normalt varsle til din nærmeste leder eller en ansvarsperson som du stoler på.

Vi er også tilknyttet Norges Idrettsforbunds varslingsportal “Mitt Varsel” der man kan melde fra om kritikkverdige forhold i idrettsmiljøer. NIF har skrevet en veiledning om varsler som du kan lese her.

Klikk på bildet under for å kommer til hovedsiden for “Mitt Varsel”

 

 

OBOS
arena
OBOS
arena
X