Kontakt oss

Styret 2022-2023

Engasjerte trenere


Telefon:
22 74 94 00, 10.00-15.00 man-fre

Mail: post@lsvk.no

Organisasjonsnummer: 979904789

Postadresse: Postboks 26 Lambertseter, 1101 Oslo

Besøksadresse: Langbølgen 24, 1155 Oslo

 

 

Navn Arbeidsområde Telefon
Kaja Hermansen Fungerende daglig leder 22 74 94 00
Victoria Wingsternæs Arnesen Leder for begynneropplæring svømmeskolen 22 74 94 00
Luna Søgaard Leder for rekruttavdelingen, spesialkurs, og privattimer 22 74 94 00
Anne Cecilie Leite Leder Lambada Swimwear 22 74 94 00
Nora Øverås Leder av svømmeskolen, for skolesvøm og markedsføring 22 74 94 00
Kaja Hermansen Administrativ leder og leder ferieaktiviteter, arrangement, politiattester 22 74 94 00
Martin Gjerde Lester Hovedtrener 48 12 13 74
Seddik Aboulemagd Livredningsansvarlig 22 74 94 00
Siw Kristine Hauger Leder svømmehall og aktivitetsavdeling 22 74 94 00
Even Bjørgesæter Mikkelsen Ansvarlig for AKS og barnehagesvøm 22 74 94 00

 

 

 

 

Trenere Konkurransegruppe Telefon
Martin Gjerde Lester Hovedtrener og Wang 48 12 13 74
Joacim Lilleåsen Elite og NM1 92 22 54 97
Ronnie Anstensen Elite og NM1 48 18 76 30
Børge Mørk C2, D1 og D2 92 68 84 30
Jens Fridorff A1 og B1 97 00 34 53
Tor-Kristian Hilton C1 97 79 52 88
Vår Celine Søgaard C3 og B1 97 63 85 85
Silje Jahr D3 97 14 44 97
Bruno Langlois Bergene UM og Wang 45 08 92 26
Deniz Hekmati Fysisk trener 98 45 33 35
Viktor Husø Richardsen B2 og A2 94 78 30 13
Martin Beitveit A2 og A3 97 57 41 86

 

 

Navn Verv
Håvard Johnsen Bekk Styreleder
Irene Lundeker Nestleder
Sindre Nordli Styremedlem, barneidrettsansvarlig
Elisabeth Østbye Styremedlem

Per Arne Behrens

Styremedlem
Helge Bergene Styremedlem
Sonja Navelsaker Styremedlem, politiattestansvarlig
Silke Øverby Varamedlem

 

Kontrollkomitéen fram til årsmøtet 2023: 

 • Inger Mari Ouren
 • Espen Ødemark
 • Sigrid Toft Fløystad (vara)

Valgkomitéen fram til årsmøte 2023:  

 • Ingrid Singsaas
 • Jan Solhøy
 • Mats Ruland
 • Linda Haugan (vara)

Klubben har følgende medlemmer i verv i Oslo Svømmekrets:

 • Styreleder: Håvard Johnsen Bekk
 • Medlem: Karin Aakermann

Klubben har følgende medlemmer i verv i Norges Svømmeforbund i perioden 2019-2022:

 • President: Cato Bratbakk
 • Mastersutvalg, nestleder: Øyvind Thorsen
OBOS
arena
OBOS
arena
X