Svømmeklubbene i Oslo ønsker fortgang  angående etablering av nye svømmehaller i Oslo. Vi trenger din underskrift.

Dersom mer enn 300 undertegner innbyggerinitiativet, så må bystyret ta opp den manglende fremdriften som egen sak i bystyret. Undertegn så raskt som mulig på underskrift.no

Bystyrets vedtok 2014 å utrede «Områdebad Sør», «Områdebad Vest» og «Helårssvømming på Frognerbadet». Man anbefalte tre ganger så mye bassengkapasitet, da 50% av barna ikke kan svømme, da skolene sliter med å følge opp svømmeopplæringen, da det er behov for bassengtrening til ulike pasientgrupper, og fordi svømming som mosjon er viktig for folkehelsen.

Likevel prioriteres ikke disse anleggene kommende tiårsperiode. Vi trenger din underskrift så bystyret kan kreve gjennomføring.

Moderat økt fysisk aktivitet i befolkningen antas ha en verdi for samfunnet på rundt 80 milliarder kroner årlig (dvs. ca. kr. 9,6 milliarder årlig for Oslo).

Frogner svømmeklubbs analyse (2012) identifiserte for Oslo i tillegg rundt 4,3 milliarder i direkte årlige innsparinger i statlig/kommunale behandlings- og pleieutgifter gitt bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet. Les mer om innbygger-initiativet for utredning av svømmeanlegg i Oslo her.

Nå som byrådet bygger svømmeanlegg på Stovner og utreder et nytt Tøyenbad, så virker det som at de føler at de kan utsette videre planleggingsarbeid for svømmeanlegg i Oslo.

Tilsynelatende føler de da også at de har snakket ferdig med svømmerne, for nå er badene både vedtatt og prioritert, og kommer kanskje til å bli tatt tak i en gang rundt 2027.

Svømmeklubbene i Oslo ønsker derimot at planlegging og utredning skal starte så raskt som mulig, slik at svømmeklubbene og andre interessenter kan påvirke utforming og plassering for å få best mulige løsninger, få et grunnlag for konkrete kostnadsestimater, da dette hindrer oss i å få konkrete bevilgninger og slik at man står klar med planene når Stovner og Tøyen (etter planene) er ferdige i 2021.

Vi trenger din hjelp for å skape en brekkstang som muliggjør dette.

Undertegn så raskt som mulig på underskrift.no  

 

X