Det er søndag i begynnelsen av mai og varmt i været utenfor svømmehallen på Holmlia bad i Oslo. Lillian på 6 år fra Bjørndal er på svømmekurs sammen med mammaen sin. Hun er en halv time for tidlig ute slik at hun kan bade før svømmekurset starter.

-Før var hun redd for å være i vannet, men nå trives hun kjempegodt med å svømme, forteller Salam Yacoub, mammaen til Lillian. Nå har svømming blitt en familieaktivitet for oss, legger hun til.

 

Foreldre ønsker svømming som fritidsaktivitet

Svømmekurset Lilian er med på har kommet i gang med finansielle midler fra Lions Club Nordstrand samt et tett samarbeid med NAV Søndre Nordstrand. Familien ble kontaktet av NAV Søndre Nordstrand om lavterskeltilbudet til Lambertseter Svømmeklubb. NAV kan fortelle at det har vært stor interesse for svømmekurset.

-Foreldre vi snakker med sier at de selv ikke kan svømme og at det er viktig at barna kan, forteller Anne Gråbak, Prosjektmedarbeider hos NAV. Vårt inntrykk er at det var lettere å rekruttere til svømmekurs enn andre aktiviteter nettopp fordi foreldrene syntes dette var viktig. Samtidig ser vi at svømmekurset for noen har vært en døråpner for andre aktiviteter gjennom at foreldrene blir kjent med hva en fritidsaktivitet kan være, avslutter Anne.

 

Samarbeid er utslagsgivende

Samarbeidet med NAV rundt rekruttering av deltakerne har vært helt avgjørende for at Lambertseter Svømmeklubb har nådd ut til foreldre og barn som ønsker å benytte tilbudet. Dette er noe som svømmeklubben ønsker å bygge videre på i jobben med å lære folk å svømme. Ikke minst er klubben veldig takknemlig for at Lions Club Oslo/Nordstrand ser viktigheten av svømming som aktivitet og ønsker å bidra til at flere kan få muligheten til å bli svømmedyktige.

 

X