Priser og betingelser

Priser

Prisene for for de ulike nivåene med månedsfakturering baserer seg på fire uker med aktivitetstilbud per måned. Vi fakturerer faktisk antall ganger med aktivitetstilbud per måned. Faktura vil derfor variere. Prisen blir i tillegg justert i januar hvert år.

Småbarn 2-5 år: 680 kr/mnd

En dag i uken á 30 min (hval, skilpadde og pingvin): 600 kr/mnd

En dag i uken á 40 min (selunge og ungdom 8-11 år): 680 kr/mnd

To dager pr uke á 40 min (Sel, Ungdom nybegynner, Ungdom Vg og Ungdom trening): 900 kr/mnd

Rekrutt (Sjøløve, Delfin, Hai): 860 kr/mnd

Voksenkurs: 2975 kr for 15 ganger

Mosjonsgruppe for voksne 2 ganger pr uke: 940 kr/mnd

Mosjonsgruppe for voksne 1 gang pr uke: 680 kr/mnd

Kvinnekurs: 1500 kr for 10 ganger

20 % søskenmoderasjon på barn nr 2, 3 osv. Den/de på lavest nivå.

Medlemskontingent på 200 kr/kalenderår kommer i tillegg på alle kurstyper.

Betingelser for kontinuerlige aktivitetstilbud

 • Frist for utmelding: 20. hver måned. Utmelding gjøres på e-post til kurs@lsvk.no. (Utmeldingen gjelder fra og med mnd. etter utmeldingen)
 • Faktura sendes på e-post ca den 30. hver måned med betalingsfrist 7 dager.
 • Mulighet for permisjon (1-2 måneder) uten å betale ved dokumentert sykefravær – for eksempel brudd i armen.
 • For rekruttavdelingen er startkontingent på rekruttstevner inkludert.
 • 20 % søskenmoderasjon på det barnet som er på lavest nivå.
 • Prisene for de ulike nivåene med månedsfakturering baserer seg på fire uker med aktivitetstilbud per måned. Vi fakturerer faktisk antall ganger med aktivitetstilbud per måned. Faktura vil derfor variere.
 • 14 dagers angrefrist ved første påmelding.
 • Ingen undervisningsdager tas igjen.
 • Vi tar inn nye barn og ungdom en gang i måneden, fra venteliste.

Betingelser for avsluttende kurs (10 uker)

 • Ingen angrerett.
 • Kursdager som mistes pga feil med bassenget tas igjen hvis det lar seg gjøre.

Tilbakemelding på Tryggivann.no

 • På “min side” på Tryggivann.no vil det senest den 20. hver måned være en kommentar fra deltakerens instruktør.
 • Noen barn er klare for å gå videre til neste nivå, da står dette som “anbefalt videre nivå”. De barna som skal videre til neste nivå blir flyttet på Tryggivann.no i løpet av siste uke hver måned, mail med bekreftelse kommer. Noen vil naturlig måtte bytte tid, men vi prøver å holde oss innenfor +/- 30-40 min av det dere har i dag.
 • Har dere flere spørsmål til barnets ferdigheter, prat med Hovedinstruktør eller instruktør før/etter undervisningen neste uke.

Diplom og merke

 • De som får “anbefalt videre nivå” kan i løpet av siste uke hver måned hente diplom og merke for bestått nivå hos Hovedinstruktør.

 

Hvor lenge er det normalt å være på hvert nivå?

Gjennomsnittstid på barnenivåene:

 • Hval: 3 mnd (30 min pr gang)
 • Skilpadde: 4 mnd (30 min pr gang)
 • Pingvin: 5 mnd (30 min pr gang)
 • Selunge: 6 mnd (40 min pr gang)
 • Sel: 7 mnd (fra og med dette nivået går deltakeren to dager pr uke, 40 min pr gang)
 • Sjøløve, Delfin og Hai 6-12 mnd pr nivå (2 ganger pr uke, 40-60 min pr gang)

Dette forutsetter naturligvis at deltakeren har godt oppmøte. Det er store individuelle forskjeller, og det er alltid en fordel å gå i svømmehallen på egenhånd mellom svømmeundervisningen.

Foreldredag
Første gang hver måned får foreldre/foresatte være med inn i svømmehallen. På Bøler bad har badet satt en begrensning på siste gang før jul, siste gang før sommeren og ved aller første gang.

 

Ferier og andre viktige datoer våren 2021

 • Vinterferie uke 8
 • 28.mars
 • Påske 1-5.april
 • 1.mai
 • 13.mai
 • 14.mai
 • 17.mai
 • Pinse 22.mai-24.mai
 • Lambertseter bad er stengt i februar på grunn av utskiftning av ventilasjonsanlegg.
X