Hva vil det si å kunne svømme – Når er barnet ditt svømmedyktig?

Lambertseter svømmeklubb tilbyr svømmeopplæring med høy kvalitet på alle nivåer, for barn, ungdom og voksne. Vi ønsker å være den svømmeklubben i Norge som lærer flest å svømme, men når kan man si at man er svømmedyktig? Og hvordan kommer vi oss dit? Under vil vi gi deg et innblikk i hvordan vi organiserer vår undervisning på.

Svømming som trim, idrett og velvære er en av få aktiviteter et menneske kan bedrive hele livet. Vi har hver uke tilbud om svømme- og teknikkopplæring for rundt 2000 småbarn fra to år, barn, ungdom og voksne.

 

Norges Svømmeskole

Vi i Lambertseter Svømmeklubb jobber etter Norges Svømmeforbunds mal for svømmeopplæring, kalt Norges Svømmeskole. I vår undervisning har vi fokus på først å lære grunnferdighetene dykking, flyting, gli og fremdrift, for så å legge alt sammen til hel svømming i de fire svømmeartene.

Denne måten å undervise på er basert på grundig og anerkjent forskning og legger grunnlaget for å lære god svømmeteknikk og vannforståelse.

Det aller viktigste for oss er å sørge for at barna blir trygge i vann og at svømmingen oppleves som noe gøy. Vi har derfor stort fokus på læring gjennom lek i våre svømmekurs. Selv om mye oppleves som lek er det alltid et poeng med det vi gjør. Lekene er basert på det nivået barna er på og har alltid elementer fra delmålene barna skal gjennom.

Vanntilvenning og dykk

Vi starter med å lære vanntilvenning og dykking. Det å være trygg i vannet er det første steget for mange, og er derfor sentralt for å videre bygge på de ulike svømmeartene.

Om vi er trygge har vi det gøy, og om vi har det gøy så tør vi å prøve mer.

Flyting

Når barna er trygge i vannet, kan orientere seg i vannet og tør å hoppe selv fra kanten introduserer vi flyting i vår nivåstige. Vi lærer da barna å flyte både på mage og rygg, i stjerne og i pil. Å flyte er sentralt for selvbergingsaspektet ved svømming. Det å kunne flyte gjør at vi enkelt kan slappe av i vannet.

Å flyte på ryggen er spesielt viktig da det er den mest energisparende stillingen vi har i vann og om man skulle bli sliten på dypt vann er det viktig å vite hvordan man kan hvile. I tillegg til å flyte introduserer vi dreiing på dette nivået. Å dreie er starten på å lære god pusteteknikk i crawl, hvor vi puster til siden. Dreiing er også viktig for å utvikle god balanse i vannet.

Dette nivået kalles skilpadde

Framdrift

På neste nivå jobber vi videre med balansen ved å introdusere framdrift ved fraspark fra vegg eller beinspark. Vi begynner med crawl og rygg beinspark som er enkle rett opp og ned-bevegelser med beina.

Dette nivået kalles pingvin.

Grovkoordinert og finkoordinert crawl og rygg

Når beinsparkene sitter og barna er trygge på dypt vann starter vi med armtak. Her begynner vi å se effekten av hvordan vi har jobbet på de tidligere nivåene.

Ved å dele opp i enklere øvelser for så å sette det hele sammen til slutt, gjør at barna raskere lærer seg riktig teknikk fra starten av. Vi introduserer så pusteteknikk, stup og vendinger, og ender opp med fullstendig crawl- og ryggsvømming.

Disse målene jobbes det med på selunge og sel.

Grovkoordinert og finkoordinert bryst og butterfly

Når crawl- og ryggteknikk mestres godt, står bryst og butterfly for tur. Disse svømmeartene er mer komplekse enn crawl og rygg og det er derfor vi venter med å introdusere disse svømmeartene til nivå 6, Sjøløve. Det er viktig at barna er klare for utfordringene i særlig brystsvømmingen da det her er lett å venne seg til feil teknikker, det kan være vanskelig å rett opp i senere.

På disse nivåene introduserer vi også konkurranser med fokus på alle med og premie til alle. 

Disse målene jobbes det med på Sjøløve, Delfin og Hai

Svømmedyktighet

Nå har vi vært gjennom hele vår svømmeskole og hvordan vi organiserer oss, men når er man egentlig svømmedyktig? Både svømmeskoler i Norge og utdanningsetaten definerer barn og ungdom svømmedyktige når de består svømmedyktighetstesten, eller tar Jeg kan svømmeknappen.

Selve knappen består av “Fall uti på dypt vann, svøm 100 meter på magen og underveis plukke opp en gjenstand med hendene, stopp og hvil-> flyt på mage, rull over, flyt på rygg-samlet i 3 min. Svøm deretter 100 meter på rygg og ta seg opp på land”

Om man ser på vår undervisning som en helhet så ser man at vi først lærer teknikker og ferdigheter som gjør at man på mest mulig energieffektiv måte kan få framdrift i vannet. Når teknikkene sitter så jobber vi med mengde- og lengdetrening. Jo bedre man kan teknikkene jo mindre krefter bruker man på svømmingen og dette prinsippet er veldig viktig for oss.

Vi har fokus på å lære teknikken riktig fra start og bruker derfor mye tid på å svømme korte distanser med riktig teknikk, frem til barna er klare for å svømme lengre lengder. Slik får barna både utfordringer og følelsen av mestring. På nivået Sel, som er det første nivået på de videregåendekursene i kursstigen vår, anser vi barna som svømmedyktige. Her kan barna godt både crawl- og ryggteknikken og er klare for lengre distanser.

Ungdom og voksenopplæring
Vi jobber med samme framgangsmåte, som beskrevet over, på vår Ungdom- og voksenopplæring. Vi bruker de samme delmålene, men deler opp i nivåene Nybegynner (Hval til Selunge) og Videregående (Sel til Hai). Vår erfaring er at spesielt ungdommer har stort utbytte av å være på gruppe med andre ungdommer på sin egen alder. Ungdomsgruppene har godt miljø og dette er med på å skape høy motivasjon.

Vil du lære mer om vårt aktivitetstilbud?
Vi arrangerer svømmeopplæring på Oppsal skole, Rustad skole, Bøler bad, Holmlia bad, Hauketo skole og Lambertseter bad.
Mer informasjon om nivåer, priser osv. finner du ved å velge det dere lurer på i menyen under «LÆR Å SVØMME»

Spørsmål besvares på:
E-post: kurs@lsvk.no
Telefon: 22 74 94 00


Velkommen til vann- og svømmeglede hos oss!

X