Priser og betingelser

Priser

Legg merke til at vi fakturerer faktisk antall ganger med aktivitetstilbud per måned. Merk at prisen derfor vil variere fra måned til måned. Prisene for for de ulike nivåene med månedsfakturering baserer seg på fire uker med aktivitetstilbud per måned. Prisen blir i tillegg justert i januar hvert år.

Småbarn

Småbarn 2-5 år: 748 kr/mnd
Pris per gang: 187 kr
*Månedsprisen vil kunne variere fra måned til måned basert på antall ganger

Begynnernivå barn/ungdom

 Hval, skilpadde og pingvin, en dag i uken á 30 min: 668 kr/mnd
Pris per gang: 167 kr
*Månedsprisen vil kunne variere fra måned til måned, basert på antall ganger

Selunge og ungdom 8-11 år, en dag i uken á 40 min: 748 kr/mnd
Pris per gang: 187 kr
*Månedsprisen vil kunne variere fra måned til måned, basert på antall ganger

Videregående nivå barn/ungdom

Sel, Ungdom nybegynner, Ungdom Vg og Ungdom trening, to dager pr uke á 40 min: 960 kr/mnd
Pris per gang: 120 kr/ 240 kr per uke
*Månedsprisen vil kunne variere fra måned til måned, basert på antall ganger

Rekrutt (Sjøløve, Delfin, Hai): 960 kr/mnd
Pris per gang: 120 kr/ 240 kr per uke
*Månedsprisen vil kunne variere fra måned til måned, basert på antall ganger

Voksenkurs

Voksenkurs: 2200 kr for 10 ganger

Kvinnekurs: 1700 kr for 10 ganger

Mosjonsgruppe for voksne 1 gang pr uke: 700 kr/mnd
Pris per gang: 175 kr
*Månedsprisen vil kunne variere fra måned til måned, basert på antall ganger

Mosjonsgruppe for voksne 2 ganger pr uke: 940 kr/mnd
Pris per gang: 235
*Månedsprisen vil kunne variere fra måned til måned, basert på antall ganger

Søskenmoderasjon

20% søskenmoderasjon på barn nr 2, 3 osv, og gjelder den/de på lavest nivå.

Medlemskontigent

Medlemskontingent på 200 kr per kalenderår kommer i tillegg på alle kurstyper.

Betingelser

Betingelser for kontinuerlige aktivitetstilbud

 • Frist for utmelding: 20. hver måned. Utmelding gjøres på e-post til hei@lsvk.no. (Utmeldingen gjelder fra og med mnd. etter utmeldingen)
 • Faktura sendes på e-post ca den 30. hver måned med betalingsfrist 7 dager.
 • Mulighet for permisjon (1-2 måneder) uten å betale ved dokumentert sykefravær – for eksempel brudd i armen.
 • Dager deltaker mister som følger av isolasjon/karantene i forbindelse med covid-19 vil ikke refunderes.
 • For rekruttavdelingen er startkontingent på rekruttstevner inkludert.
 • 20 % søskenmoderasjon på det barnet som er på lavest nivå.
 • Prisene for de ulike nivåene med månedsfakturering baserer seg på fire uker med aktivitetstilbud per måned. Vi fakturerer faktisk antall ganger med aktivitetstilbud per måned. Faktura vil derfor variere.
 • 14 dagers angrefrist ved første påmelding.
 • Ingen undervisningsdager tas igjen.
 • Vi tar inn nye barn og ungdom en gang i måneden, fra venteliste.
 • Ved tilfeller av stengt basseng, vil vi gjøre alt vi kan for å flytte aktivitetene til et annet basseng.
 • Hver deltaker må sørge for at de ikke reserverer seg fra massemail. Dersom du reserverer deg fra massemail vil du ikke motta viktig info på mail fra klubben.

Betingelser for avsluttende kurs (10 uker)

 • Ingen angrerett.
 • Kursdager som mistes pga feil med bassenget tas igjen hvis det lar seg gjøre. 
 • Dager deltaker mister som følger av isolasjon/karantene i forbindelse med covid-19 vil ikke refunderes.
 • Hver deltaker må sørge for at de ikke reserverer seg fra massemail. Dersom du reserverer deg fra massemail vil du ikke motta viktig info på mail fra klubben.

Tilbakemelding på Tryggivann.no

 • På “min side” på Tryggivann.no vil det senest den 20. hver måned være en kommentar fra deltakerens instruktør, gjelder Hval-Hai og ungdomsgrupper, med unntak av juni og desember, disse to månedene kommer vil det ikke bli lagt inn kommentarer på tryggivann.no.. Deltakere på Duppe og Elias får kommentar en gang i halvåret. Deltakere på andre avsluttende svømmekurs får kommentar i slutten av kursperioden.
 • Noen barn er klare for å gå videre til neste nivå, da står dette som “anbefalt videre nivå”. Deltakerne som skal videre til neste nivå blir flyttet på Tryggivann.no i løpet av siste uke hver måned, mail med bekreftelse kommer. Noen vil naturligvis måtte bytte tid, men vi forsøker å holde oss innenfor +/- 30-40 min av det dere har i dag.
 • Har dere flere spørsmål til barnets ferdigheter, prat med Hovedinstruktør eller instruktør før/etter undervisningen neste gang.

Diplom og merke

 • De som får “anbefalt videre nivå” kan i løpet av siste uke hver måned hente diplom og merke for bestått nivå hos Hovedinstruktør.

Hvor lenge er det normalt å være på hvert nivå?

Gjennomsnittstid på barnenivåene:

 • Hval: 3 mnd (30 min pr gang)
 • Skilpadde: 4 mnd (30 min pr gang)
 • Pingvin: 5 mnd (30 min pr gang)
 • Selunge: 6 mnd (40 min pr gang)
 • Sel: 7 mnd (fra og med dette nivået går deltakeren to dager pr uke, 40 min pr gang)
 • Sjøløve, Delfin og Hai: 6-12 mnd pr nivå (2 ganger pr uke, 40-60 min pr gang)
 • Ungdom: Det må forventes å bruke litt lenger tid på ungdomskursene da disse inneholder flere delmål enn nivåene for barn

Dette forutsetter naturligvis at deltakeren har høyt oppmøte. Det er store individuelle forskjeller, og det er alltid en fordel å gå i svømmehallen på egenhånd mellom svømmeundervisningen.

Foreldredag

Første gang hver måned får foresatte være med inn i svømmehallen. På Bøler bad har badet satt en begrensning på siste gang før jul, siste gang før sommeren og ved aller første gang.

Ferier og andre viktige datoer for svømmeskolen

1. januar, 1. nyttårsdag

Vinterferien

Påskeferien

1. mai, arbeidernes dag

17. mai, grunnlovsdagen

26. mai, Kristi himmelfart

Pinsehelgen

Høstferien

Julen

X