Støtte til aktivitet

Alle barn fortjener å få lov å være med på idrett. Heldigvis finnes det gode støtteordninger som bidrar til at barn som kommer fra familier som ikke har råd til å betale for opplæring og trening kan få støtte.

 

Fritidsstipend Bydel Østensjø: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-fritidsaktiviteter-i-bydel-ostensjo/

Fritidsstipend Bydel Søndre Nordstrand: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/stipend-til-fritidsaktiviteter-i-bydel-sondre-nordstrand/

Coop-dugnaden: https://coop.no/sponsorvirksomheten/omtanke/coop-dugnaden/

Ta kontakt med oss på kurs@lsvk.no for søknad. 

 

nss_logo

X