Prosjekt Trygg utesvømmer

Hva er prosjekt Trygg utesvømmer?
Målet med Trygg utesvømmer er å gi skoleelever livsviktig kunnskap om hvordan man kan ferdes trygt i- og ved vann.

Målgruppe: Grunnskoleelever, 6. trinn

  • Sted: Fjordtunet og Bekkelagsbadet
  • Når: Mai-Juni hvert av årene 2021-2024

Kort om Trygg utesvmømer
20 skoleklasser får to timer i og ved vann i forkant av sommerferien. Elevene skal få oppleve forskjellen på å svømme inne i basseng og ute i åpent vann. Det blir fokus på selvberging, bade- og vannvett, båt- og sjøvett, bruk av redningsvest og svømming med klær. Deltakelse på Trygg utesvømmer er gratis for skolene og støttes av midler fra Sparebankstiftelsen DNB.

Påmeldingen til Trygg utesvømmer 2024 er åpen
For å melde på din skole, send e-post til eli@lsvk.no innen 1. mai. E-posten må inneholde:

  • Skolens navn
  • Kontaktperson med e-post og telefonnummer
  • Antall elever

*Ved stor interesse vil vi prioritere, og endelig tildeling vil bli utsendt 8. mai.

Økonomisk støtte
Tusen takk til Sparebankstiftelsen DnB for støtten som gjør det mulig for oss å arrangere Trygg utesvømmer.

Kontakt: Eli Hirsch B. Bekk, eli@lsvk.no

 

 

X