Digitalt årsmøte ble avviklet 4. Mai. Valgkomiteens anbefaling ble fulgt og styret fikk forståelse for at budsjettet blir litt som det blir under forholdene.

Etter flere utsettelser på grunn av Korona ble årets årsmøte for Lambertseter Svømmeklubb endelig avviklet 4. Mai. Møteleder Øyvind Thorsen ledet seansen, og både daglig leder Petter Stoebner og styrets medlemmer var tilstede sammen med medlemmer som var påmeldt innen fristen.

Med nyinnkjøpt webkamera gikk seansen uten problemer. Etter valgkomiteens innstilling ble Preben Wilhelmsen valgt inn som nytt styremedlem etter Per Bjørnar Børresen som takket nei til gjenvalg etter mange år som en verdifull del av klubbens styre. I tillegg ble styrets nestleder, Eleanor Bustgaard og styremedlemmene Kristina Keser Bakken og Sindre Nordli gjenvalgt for 2 år. 

Årets budsjett ble vedtatt av styret 11. Mars, dagen før Norge ble stengt ned. Styret redegjorde for hva nedstengningen innebærer i forhold til reduserte inntekter og aktivitet, og fikk årsmøtets støtte til at dette blir som det blir under forholdene.

Kontrollkomiteens beretning fortalte forøvrig at klubben drives godt og styret fikk fortjent skryt for sin innsats i det som har vært et krevende år med mange endringer.

Kontrollkomiteéns sammensetning ble også endret i tråd med valgkomiteéns innstilling. Avtroppende medlem Tor Erik Mørk ble erstattet av Espen Ødemark som nytt medlem. Vi takker Tor Erik for verdifulle bidrag som medlem av kontrollkomiteén gjennom flere år. I tillegg ble Irene Moe Røsholm gjenvalgt for et år.

Leder av valgkomitéen, Ingrid Singsaas og medlem Jan Solhøy fortsetter et år til. Styret har fullmakt til, og vil i løpet av kort tid, få på plass et medlem og et varamedlem til valgkomitéen. 

Takk til alle som stilte på årsmøtet, og tusen takk for innsatsen i året som har gått! 

Nå venter vi spent på nye føringer fra helsemyndighetene på når bassengene kan brukes igjen.

X