Torsdag 27. mai avholdt Lambertseter svømmeklubb sitt årsmøte. Tilstede på kontoret var klubbens styreleder Håvard Bekk, dirigent Øyvind Thorsen, styremedlem Sonja Navelsaker og daglig leder Petter Stoebner. 

Årsmøtet ble i år, som i fjor, avholdt elektronisk på Teams. Alle punktene på dagsorden ble gjennomgått og besluttet uten innvendinger fra årsmøtet.

Protokoll fra årsmøtet er tilgjengelig under her. Vi anbefaler alle med tilknytning til klubben å lese denne i tillegg til årsberetningen og virksomhetsplanen, som ble godkjent av årsmøtet. Det viser bredden av aktivitet LSvK står for i bydelen. 

Virksomhetsplan 2021-2024
Årsberetning 2020
Årsmøteprotokoll LSvK 2021

X