Godt humør hos våre kursinstruktører på Holmlia, F.v. Victor, Sara L, Mona, Sara C og Felix

I en tid hvor det kan være vanskelig for ungdom å få sin første jobb, har Nordstrand bydel i Oslo en arbeidsgiver som per i dag sysselsetter over 100 ungdommer i alderen 15 år og oppover.

Lamberseter Svømmeklubb er en ideell organisasjon der alt overskudd går til idrett og klubbens aktiviteter. Kursavdelingen omsatte i 2017 for 17 millioner kroner. Det er ny rekord for klubben, som er en av de største arbeidsgiverne i bydel Nordstrand.

Fra 25 deltidsstillinger i 2010 har klubben  i dag 70 ungdommer som jobber deltid med fast arbeidstid hver uke. Fem heltidsstillinger har oppgaver som instruktør i svømmeskole som en del av sin stilling. Totalt er mer enn 100 ungdommer tilknyttet bedriften.

-Det er svært gledelig at vi kan tilby så mye fin ungdom tidlig arbeidserfaring og muligheter for å utvikle seg i et positivt og lærerikt miljø, sier klubbens kurs- og breddeansvarlig, Caroline Brinchmann.

-Det er også positivt at så mange av våre tidligere konkurransesvømmere ønsker å jobbe som instruktører, fortsetter hun.

-Det gjør at instruktørene våre har et godt utgangspunkt for å undervise i svømmeteknikk. Den kunnskapen de har fra egen erfaring bygger vi videre på med intern kursing og videre utdanning.

Instruktørenes kompetanse er kanskje den viktigste ressursen kursavdelingen har, mener Brinchmann.


Denne flotte gjengen er instruktører på Bøler bad. F.v. Elena, Hazim, Madeleine, Hanna, Seddik og Ingvild

Dynamisk vekst
Lambertseter kursavdeling har hatt en dynamiske vekst over mange år, med en markert overgang til mer profesjonell drift da Per-Arne Behrens og Cato Bratbakk var svært engasjerte og aktive ledere i klubben fra slutten av 90-tallet. 

I den lange perioden som har vært fra da og frem til i dag har det vært flere hundre engasjert ungdom som har vært tilknyttet klubben som instruktører.

Blant flere hundre instruktører som har kommet og gått opp gjennom årene, er Camilla Mathiesen en del av grunnstammen som har blitt værende.


Camilla Mathisen sørger for god stemning blant instruktørene på Holmlia.
F.v. Jenny, Nikolas, Felix, Camilla, Emilie og Pia

Skulle bare innom, fortsatt i Lsvk siden 2002
Camilla kom først inn i klubben i 2002, og som de fleste andre startet det med noen kvelder i uken som svømmeinstruktør.

Camilla Mathiesen er bredt involvert i kursavdelingen og har god oversikt over det meste som skjer. Seddik i bakgrunnen.

Den gangen var det Holmlia bad som var basen. I 2004 ble det en pause på grunn av barn og familie, før hun «kom innom» en tur i 2009 og kunne tenke seg å bli med i temaet på Holmlia en runde til.

-Jeg tenkte bare å ta et par kveldsvakter, forteller Camilla der vi treffer henne i lobbyen på Lambertseter bad. 

-Jeg så at det var behov for noen litt senior blant instruktørene på Holmlia og ble med for å «rydde opp litt», sier hun.

-Det ballet på seg og etter hvert som jeg fikk mer og mer ansvar og mulighet til å være en del av administrasjonen har dette blitt min faste arbeidsplass, forteller en fornøyd Mathiesen.I tillegg til oppgaver som instruktør er Camilla involvert i en rekke andre aktiviteter.

På mange måter er hennes historie i klubben samfallende med utviklingen i kursavdelingen de siste 20 årene.


Lucie gir barna spennende oppgaver. På Oppsal bad.

Skoleklasser og AKS
Lambertseter tilbyr både bassengtid og stiller med instruktører når AKS (aktivitetsskolen) og barnehager vil ha undervisning. I tillegg tar klubben seg av undervisningen for skoleklasser der vi enten supplerer undervisningen fra skolens egne lærere eller har hele ansvaret.

-Vi har flere skoleklasser inne nå enn før, forteller Mathiesen.

-Vi er hele tiden i utvikling på måten vi jobber på. Med årene har vi fått mer erfaring med større grupper, og kan gi gode føringer til skolene som bestiller på hvilken modell som gir best kvalitet i undervisningen. Det gjelder for eksempel hvor lenge timene varer og hva timene inneholder. 

-Det vi primært anbefaler er 45 timers undervisning per besøk. Da ser vi at barna klarer å holde på konsentrasjonen, de er ferdige med timen før de blir kalde og kvaliteten blir bedre, mener den erfarne instruktøren. 

Denne mandagen er det to skoleklasser fra Bekkelaget skole på besøk. Lamberseter har to instruktører i vannet, i tillegg til skolens egne lærere som er til stede og er med der det trengs.


Spennende med flyteøvelser. Lucie instruerer, Morten i bakgrunnen.

Kurses i livredning
Til daglig har Camilla kontortid på Lambertseter bad og er kontaktpunktet inn mot skoler og barnehager når undervisningen bestilles og avtales.

Hun er i vannet som instruktør både på Holmlia og Lambertseter bad, og har også ansvaret for HLR-opplæring for instruktørene (livredning). Den prøven må også alle badevaktene og klubbens trenere ta hvert år. I tillegg er hun en av flere som er underviser internt når klubbens instruktører tilbys videreutdanning som instruktører eller hovedinstruktør.

-Jeg synes jeg har vært heldig, sier Camilla. 

-Det er en grunn til at jeg har vært i Lambertseter i så mange år, utdyper hun.  

-Er stolt over å jobbe i et profesjonelt miljø som oppfyller et viktig samfunnsoppdrag med å lære barn å svømme, og takknemlig over å få være en del av staben som hele tiden står på og gjør klubben bedre og bedre, avslutter hun. 


Elvira gjør elevene klare for trening. Det skal være gøy å lære seg å svømme.

Stordrift gir fordeler og varierte oppgaver
Med den bredden av aktiviteter som Lambertseter svømmeklubb har, er det mulig å sette sammen større stillinger som kombinerer oppgaver på tvers av organisasjonen.

Siden klubben også har ansvaret for driften av Lambertseter bad  er det mulig å kombinere  instruktøroppgaver på kveldstid med skoleklasser eller badevakt på dagtid. Dette gir en variert arbeidsdag og muligheten til å stå i full jobb for flere. 

En som har fått denne muligheten er Seddik Abouelmagd (30). Han har allerede lang fartstid som instruktør i klubben og jobber i tillegg som badevakt på Lambertseter bad. 

Seddik kom til Norge fra Egypt i 2013, og startet som instruktør i Lambertseter på Hval-kursene i 2015. Etter hvert avanserte han til sel-kurs, tok videreutdanning internt i klubben og ble godkjent som hovedinstruktør høsten 2017.

Seddik Abouelmagd


Seddik i sitt rette element på Lambertseter bad. I tillegg til rollen som hovedinstruktør underviser han også    skoleklasser og jobber som badevakt.

Lærer noe nytt hver dag
Seddik er hovedinstruktør på Holmlia for kursnivåene Hval til Sel. Helt siden starten har han kombinert jobben som instruktør med noen dager som badevakt. 

I starten var begge oppgavene deltidsjobber på timesbasis men fra høsten 2017 ble han fast ansatt på heltid i en stilling som kombinerer begge oppgavene. 

-Det er kjempebra å jobbe i Lambertseter svømmeklubb, forteller Seddik. Etter tre år i klubben snakker han flytende norsk. Slik det må være når man underviser barn. 

-Jeg har lært utrolig mye gjennom arbeidet og kurstilbudet i klubben!-Og jeg lærer fortsatt mye hver eneste dag, avslutter en entusiastisk Seddik Abouelmagd.  


God stemning på Rustad skole. Parfait sitter på kanten og Lily står klar til å ta imot elevene i bassenget.

Yrkeserfaring for ungdom
Flere hundre ungdommer har hatt sin første arbeidsplass i Lambertseter Svømmeklubb. Det har gitt dem relevant arbeidserfaring tidlig i livet.

Klubben har et godt tilrettelagt tilbud om utdanning, fra de første kursene man må han for å begynne, til forskjellige moduler med videreutdanning som instruktør eller hovedinstruktør. 

Flere av instruktørene har også deltatt på kurs for unge ledere i regi av Norges Svømmeforbund. Mulighetene er mange i Lambertseter, og de fleste er tilknyttet klubben over flere år. To av disse er Andrea Lindholm (19) og Gard Myhre (23), som begge startet som instruktører da de var 15 år gamle.

-Jeg begynte å jobbe da jeg var 15 år, forteller Gard. For meg har Lambertseter vært en flott arbeidsplass. 

-De tilbyr ofte kurs og gir de ansatte muligheter til å utvikle seg som instruktører, og jeg har alltid blitt tatt godt i mot av teamene jeg har vært en del av, fortsetter han. 


Gard leder landtreningen på Lambertseter bad sammen med Daniel Johansen som også er hovedinstruktør på  badet.

Tre faste kvelder i uka
Gard er et godt eksempel på den gjennomsnittlige instruktøren, med tre faste kvelder per uke. For tiden jobber han i rekruttavdelingen på Lambertseter bad med gruppene sjøløve, delfin og hai, i tillegg til privattimer. 

Gard mener at Lambertseter tilbyr en morsom og varierende jobb for unge mennesker.  At de fleste kursene holdes utenom skoletid, gjør det ideelt å kombinere med studier.

-Gjennom årene har jeg hatt flere stillinger og forskjellige typer kurs i Lambertseter. sier Gard. 

-Fra Vannmerket til Delfin for vanlige kurs, men har også hatt skoleklasser, privattimer, voksenkurs og barnehager i tillegg til kurs for psykisk utviklingshemmede. 

-I tillegg var jeg hovedinstruktør på Oppsal i nesten 2 år, hvor jeg hadde overordnet ansvar for kursene som gikk på tirsdager og torsdager. Det har gitt meg mye erfaring i ung alder, avslutter en fornøyd Gard Myhre.


Celine og Elvira veileder sine elever på Rustad skole. Når ting er litt skummelt hjelper det med et smil.

Lambertseter svømmeklubb, kursavdelingen

 • Drives på fem basseng: Oppsal skole, Rustad skole, Bøler, Holmlia og Lambertseter bad
 • Har svømmeopplæring for barnehager og skoler i tillegg til egne svømmekurs
 • Rundt 70 instruktører jobber fast hver uke
 • Totalt over 100 instruktører er tilknyttet klubben
 • Snittalderen er 21 år
 • Hele 1930 barn, ungdom og voksne deltar på klubbens svømme- og teknikkopplæring hver uke

Lambertseter svømmeklubb, kursavdelingen

 • Drives på fem basseng: Oppsal skole, Rustad skole, Bøler, Holmlia og Lambertseter bad
 • Har svømmeopplæring for barnehager og skoler i tillegg til egne svømmekurs
 • Rundt 70 instruktører jobber fast hver uke
 • Totalt over 100 instruktører er tilknyttet klubben
 • Snittalderen er 21 år
 • Hele 1930 barn, ungdom og voksne deltar på klubbens svømme- og teknikkopplæring hver uke

 Når sommeren kommer blir det topp å kunne svømme helt uten hjelp!

Erfaring gir kompetanse
Andrea Lindholm (19) har gått gradene i Lambertseter siden hun startet som instruktør som 15-åring.

-Jeg synes det er veldig bra at klubben bruker de som tidligere har drevet med svømming. Det er mye god kompetanse som allerede ligger der fra egen erfaring og det er bra at den kommer til nytte, sier Andrea. 

-Du kan ikke lære deg det samme bare ved å gå et helgekurs uten samme bakgrunn, mener hun. 

Andrea er født og oppvokst på Nordstrand. Barndomshjemmet ligger noen minutter fra Lambertseter bad. 

Bassenget der hun først lærte å svømme og senere trente som aktiv konkurransesvømmer ble etter hvert også en arbeidsplass der hun har fått verdifull arbeidserfaring gjennom studietiden.


Andrea (i forgrunnen) og Pia lærer barna å stupe på Oppsal skole.

Videreutdanning og lederansvar
Andrea gir klubben mye skryt som arbeidsgiver. -Alle instruktørene blir grundig kurset før de setter i gang og det er jevnlig videreutdanning i tillegg til at hovedinstruktøren følger opp, forteller hun.  

-Det er spennende at man også som ung får muligheten til å «klatre» oppover i systemet med tilbud om videregående utdanning som instruktør og muligheten til å få lederansvar som hovedinstruktør. 

Som hovedinstruktør får man mer ansvar og jobber tettere opp mot administrasjonen  I tillegg følger man opp og utvikler instruktørene på sitt eget team i tillegg til å følge opp barna.

I likhet med Gard har også Andrea benyttet denne muligheten og ble hovedinstruktør på Oppsal skole i fjor.

andrea lindholm


Rosana, Andrea og Sofia på plass på Rustad skole. 

Utfordringer gir erfaring
-Det var en spesiell overgang til det å ha ansvar for alle kursene på Oppsal, og ikke bare sitt eget, kan Andrea fortelle. 

-Det var uvant å være den som tar avgjørelsene. Oppgaven krever også mer oppfølging av foreldre i tilknytning til undervisningen, og jeg fikk mye erfaring på kort tid.

-Jeg synes det har gått veldig greit, og har trivdes godt med å få mer ansvar, fortsetter hun. 


Hovedinstruktørene har en viktig rolle i Lambertseters kursavdeling.

Kvalitetssikring
Ordningen med en hovedinstruktør på hvert kursbasseng er en viktig del av hvordan lambertseter har organisert undervisningen. Hovedinstruktørene fungerer som en kvalitetssikring fra administrasjonen og ut til de enkelte badene, og sikrer at måten det undervises på følger de samme prinsippene hele veien.

Anette og Caroline har videreutdanning for hovedinstruktørene. Det er også tid for lunsj og en god latter…

Alle badene klubben underviser på har til enhver tid en hovedinstruktør på plass. Bassengflaten er delt inn i flere soner og det er høyt aktivitetsnivå med mange grupper på samme tid.

Hovedinstruktøren er det naturlige kontaktpunktet mot foreldrene i tilknytning til undervisningen, og er en viktig støtte for instruktørene hvis det oppstår situasjoner de er usikre på. Dette er spesielt verdifullt for de yngste instruktørene. 


Klare for trening på Bøler bad! F.v. Felix, Isabel, Madeleine, Seddik, Frida L og Martine

Julebord og kick-off
Kursavdelingen i Lambertseter er en stor gjeng, og med så mange ungdommer i staben er sosiale aktiviteter og teambuilding et viktig element. Andrea Lindholm har vært en del av kursavdelingen i fire, og fått med seg mange av de sosiale treffpunktene klubben organiserer.

-Jeg var på julebordet i år, og har også vært et par ganger på kick-off, forteller hun. 

-I år var det veldig bra! Vi startet med lunsj på Aker brygge, og hadde kurs etterpå i kurslokaler i tilknytning til restauranten. Alle ble delt inn i team og jobbet med gruppeoppgaver om kommunikasjon med barn og foreldre.

-Etter lunsj og kursing dro hele gjengen til «Fangene på fortet» og hadde masse konkurranser der instruktørene ble delt opp på tvers for å mingle og blir bedre kjent med andre enn de som jobber sammen vanligvis.

-Klubben er flinke til å mikse opp gruppene under slike aktiviteter, forteller Andrea. 

-Det gjør at miljøet hele tiden utvikler seg og vi blir kjent med mange flere enn de man jobber med til daglig.


Barn som skal bli trygge i vann må tåle litt sprut! Lucie starter leken…

Regionalt samarbeid
I tillegg til sosiale aktiviteter og kurs internt i klubben hender det også at det organiseres regionale happenings på tvers av klubbene på Østlandet. 

-Vi hadde vi noe som heter «impuls-uke», der flere klubber samarbeider om tema. Sist var det om å tilrettelegge undervisningen for funksjonshemmede, forklarer Andrea. 

I tillegg til jobben i Lambertseter jobber hun nå heltid i HR-avdelingen på et advokat og revisjonsfirma som heter BDO mens hun har et hvileår etter videregående. Sparer penger til et reiseår i Sør-Amerika. Etter dette kommer studier.

Andrea synes hun har vært heldig.

-Det er ikke lett å få en såpass «decent jobb» i så ordna forhold når man er så ung som 15 år, avslutter hun. 


Morten ser på mens barna får avslutte timen med litt lek

Debutantene
Mandag kveld var det introduksjonsmøte for nye instruktører. Det var en spent gjeng som møtte opp i møterommet i klubbens kontorer på Lambertseter bad.

Kurs og breddeansvarlig Caroline Brinchmann presenterte klubbens filosofi og gjorde en introduksjon til hvordan vi jobber. Etterpå kom det Peppes pizza på bordet. Et nytt kull instruktører er i gang.

Sammen mot toppen
Klubbens visjon heter “Sammen mot toppen”. Det heter at vi skal legge til rette for positive opplevelser av mestring.

Tina Barrat (15) er en av de helt ferske instruktørene i Lambertseter Svømmeklubb dette året. Etter at hun lærte seg å svømme i klubbens kursavdeling som 7-åring har hun hatt mange fine år som konkurransesvømmer Lambertseter.

Dette året har hun trappet litt ned på treningen og har tatt instruktørkurs for å kunne jobbe noen kvelder i uka som instruktør.

-Det er gøy å jobbe som instruktør, sier Tina.Når timen er over flokker barna seg rundt instruktøren. Praten går livlig om hva de har gjort i bassenget og stemning er god.

-Kursene har vært bra, og jeg har lært mye allerede, forteller hun.

Verdifull erfaring hos en 15-åring skal nå komme til nytte når nye barn skal lære seg å svømme i Lambertseter svømmeklubb.


 Tina Barrat med noen av elevene fra Lambertseters rekruttavdeling (sjøløve, delfin og hai)

X