Svømmeopplæring for barnehagebarn

Å starte tidlig med å blir glad og trygg i vannet er viktig. Lambertseter Svømmeklubb samarbeider med flere barnehager i nærområdet om svømmeopplæring for barnehagens førskolebarn. Målet for svømmeopplæringen er at alle barna skal bli trygge i vannet gjennom vanntilvenning samt å ha det gøy i vannet. 

Vi tar utgangspunkt i at det blir bevilget midler fra Fylkesmannen i Oslo/Akershus på lik linje med i fjor og tar opp bestillingen på bakgrunn av dette, med forbehold om at dette kan endres. Når det blir en endelig avklaring rundt bevilgning vil Lambertseter Svømmeklubb søke om midler direkte hos Fylkesmannen for alle barnehagegruppene gjennom hele året.

Det vil si at barnehagen ikke trenger å søke selv men bare komme med ønske for tidspunkt for opplæring for sin barnehage.

Bruk dette skjemaet når du kommer med ditt ønske. Nedenfor ser dere oversikt over bad og tidspunkt.

Vi kan ikke garantere at barnehagen får sitt førstevalg når det gjelder bad og tidspunkt, men vi prøver å etterkomme alle ønsker. Her er oversikten over tilgjengelige tidspunkter:

 

Lambertseter bad

  • Mandag kl. 14.00 – 14.30 med oppstart i uke 9, 36 og 48. Kurset går over 10 uker med 30min pr kursgang. 
  • Tirsdag kl. 14.00 – 14.30 med oppstart i uke 9, 36 og 48. Kurset går over 10 uker med 30min pr kursgang.
  • Torsdag kl. 14.00 – 14.30 med oppstart i uke 9, 36 og 48. Kurset går over 10 uker med 30min pr kursgang.

 

  • Uke 8, 25 og 40 (fra kl. 09.30 – 13.30). I disse ukene vil kurset gå hver dag gjennom hele uken, som et intensivkurs på 1 time pr dag.

 

Gjennom året jobber vi for å finne ledig bassengtid også i andre basseng, som Bøler bad og Holmlia bad. 

 

Praktisk info

Barnehagens ansatte følger barna fram og tilbake til svømmetimene, og har ansvar for barna i garderoben. Underveis i svømmetimen hjelper barnehagens ansatte de som må på do eller trenger annen oppfølging på land. All undervisning vil holdes av Lambertseter Svømmeklubb sine instruktører som er utdannet gjennom Norges Svømmeforbund. Barna blir delt inn i mindre grupper etter hvor trygge de er i vannet.

Vi jobber etter Norges Svømmeskoles prinsipper, med ferdighetene i denne rekkefølgen: dykking, flyting, gli og til slutt det å skape fremdrift. Å være trygg i vann handler om å være komfortabel med og glad i å være under vann og være god til å flyte.

 

Barna må ha med

  • Badedrakt eller badebukse (lang og vid shorts er veldig hemmende i vann)
  • Badehette (kan kjøpes på Lambertseter Bad første dag for 100 kr)
  • Det den enkelte trenger til dusjing
  • Våtdrakt hvis barnet fryser veldig lett
X