FAQ - Ofte stilte spørsmål om konkurranseavdelingen

Her har vi samlet noen av de mest vanlige spørsmålene som vi får fra foreldre og svømmere i konkurranseavdelingen. Er det noe annet du lurer på så kan du spørre din gruppetrener eller noen i administrasjonen.

Medlemskontingent

Hvorfor betale medlemskontingent?
·      For å få lov å være med på aktivitet i regi av klubben må man betale medlemskontingent. Det gjelder alle som går på svømmekurs, alle som er med på trenings- og konkurranseaktivitet, og alle som har verv i klubben, f.eks. dommer, styre og komitéer.
·      Størrelsen på kontingenten bestemmes av årsmøtet, og er pt. 200 kr.
·      For å være dekket av forsikringene som hører med Barneidrettsbestemmelsene til NIF, så må man være medlem, og det samme gjelder forsikring via lisens og klubbens forsikringer.
·      Betales i desember for påfølgende år, eller ved oppstart i klubben.
·      Foreldre og medlemmer over 15 år som vil ha stemmerett på årsmøtet må ha betalt kontingenten senest 1 måned før årsmøtet finner sted.

Startlisens

Hvorfor betaler vi startlisens til Norges Svømmeforbund?
·      For å få lov til å starte i approberte svømmestevner må lisens være betalt (ikke rekrutt).
·      Forsikring er en del av lisensen. Se mer på NSFs sider. 

Faktura og treningsavgift

Når kommer faktura?
·      Faktura kommer en gang i måneden for aktiviteter inneværende måned.
·      Treningsavgift faktureres i januar, april, august og oktober.

 

Stevnebetaling ved strykning

Må vi betale for svømmestevne om vi melder oss av? 
·      Ved avmelding før påmeldingsfrist slipper man å betale for påmeldingen.
·      Ved avmelding (uansett årsak) etter påmeldingsfristen har gått ut blir svømmer belastet for.

Sykdom og egenandeler på leire og reiserstevner

Hva må vi betale hvis svømmer blir syk og ikke kan delta på treningsleir eller reisestevne?
·      Svømmer blir belastet for egenandel, og dere må selv sjekke med egen reiseforsikring om dere kan få noe tilbake. I tilfeller der vi klarer å avbestille eller endre på hotell- og flybestillinger vil egenandelen bli redusert. 

 

Utmelding og slutte med trening?

Hva gjør vi hvis svømmer vil slutte i konkurranseavdelingen?
·      Send mail til trener og til kaja@lsvk.no

Kan jeg trene en annen dag?

Kan jeg trene en annen dag?
·      I utgangspunktet har man kun mulighet til å trene med den gruppa man tilhører, men ta gjerne kontakt med trener for å høre om det finnes andre muligheter hvis grunnen er andre aktiviteter. 

 

Kan jeg kombinere svømming med andre idretter?

Flere idretter?
·      Det er en fordel at barna driver med flere idretter så lenge som mulig, og vi prøver så langt det lar seg gjøre å tilpasse og gjøre individuelle avtaler. Det viktige er at dere har god dialog med deres trener.

 

Utstyr?

Hvilket utstyr må man ha i konkurransegruppene?
·      Fra og med D-gruppene trenger du korte svømmeføtter og pullbuoy, samt drikkeflaske, drakt/bukse, briller og badehette.
·      Etter hvert som du trener mer får du beskjed fra trener hva som trengs, f.eks. paddles, plate og strikk.

 

Klubbtøy?

Må vi bruke klubbtøy på stevner?
* Når vi deltar på stevner er det ønskelig at alle utøvere som et minimum svømmer med Lambertseter-badehette og har Lambertseter t-skjorte. Dette kan kjøpes i Lambada Swimwear.
* De som kvalifiserer seg til Norske mesterskap og ÅM får utdelt noe utstyr av klubben. 

 

Må jeg delta på stevner?

Må jeg delta i stevner?
·      Som medlem i konkurranseavdelingen er det naturlig at man deltar i konkurranser. Jo høyere opp i grupper man kommer, jo mer naturlig og forventet er det. I breddesporet (B2 og A2) er forventningene noe lavere. Erfaring viser at det å delta i stevner bidrar til at utøverne blir mer engasjerte og sosialt sammensveiset.

 

X