r Overgangen til rekruttavdelingen

Etter svømmeopplæringen, til og med  Selmerket  (og Ungdom videregående), kan barna fortsette inn i  rekruttavdelingen. Da defineres barna som svømmedyktige, de skal da kunne svømme crawl og rygg med tilhørende starter og vendinger, og svømme minst 200m uten pause. Rekruttavdelingen består av nivåene  Sjøløve, Delfin  og Hai.  

 

Rekruttavdelingens nivåer og innhold 

 • Sjøløve Opplæring i bryst og delfinbevegelse samt videreutvikling av rygg og crawl.   
 • Delfin:  Opplæring i butterfly og videreutvikling av bryst, rygg og crawl.   
 • Hai:  Opplæring i alle vendinger og starter, og medley teknikk.   

Alle nivåene har noe livredning. Se alle læringsmål på www.lsvk.no.   

 

Rekruttstevner 

Alle som er med i rekruttavdelingen kan delta i rekruttstevner i Oslo og Akershus. Rekruttstevner er bare for moro og er veldig sosialt. Ingen deltakere vil bli diskvalifisert og alle får den samme deltagerpremien.  Man kan delta fra det året man fyller 8 år på alle rekruttstevner.  

 • Tre ganger i året arrangerer vi egne rekruttstevner på Lambertseter bad hvor foreldre bidrar noen timer på dugnad. Dugnad er en kjempefin mulighet til å være sosial med andre foreldre på rekrutten og bli litt bedre kjent med svømming som idrett. På hjemmebane kan man delta fra det året man fyller 6 år.  

 

Praktisk info 

 • Sjøløve svømmer normalt på grunna på 10m og Delfin normalt på dypet på 15m. Hai svømmer på 25m.  
 • 6-8 barn pr instruktør.  
 • Tilbakemelding på “min side” på Tryggivann.no rundt den 20. hver måned.   
 • Jo høyere opp i nivåene man kommer, jo lengre tid trenger man for å gå til neste nivå. 6-12 måneder er helt normalt å bruke på hvert nivå.  
 • Bytte av nivå gjøres straks barnet er klar for det.   I rekruttavdelingen svømmer barna to dager i uken. Det finnes noen ulike valgmuligheter for dager og tidspunkter.
 • Utmelding gjøres på mail til kurs@lsvk.no. Frist er den 20. hver måned, og gjelder fra den 1. i måneden etter.   
 • På rekrutten arrangeres det aktivitetsdager på tvers av grupper et par ganger pr halvår.  For eksempel stasjonstrening, stafetter, livredning med mer. På disse dagene er det annen treningstid enn normalt, beskjed kommer på e-post.  
 • Delfin og Hai  har 15 min landtrening før eller etter svømmetrening.  

 

Kostnad  

840 kr/måned (moderasjonspris 672 kr/måned), faktureres i slutten av hver måned fra tryggivann.no.  

Rekruttstevner inngå i prisen. Det forventes at foresatt bidrar på dugnad – hjelp til å gjennomføre rekruttstevnene på Lambertseter bad, 3 ganger pr kalenderår.

Sted 

Alle rekruttgruppene trener på Lambertseter bad.   

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på  kurs@lsvk.no   om du lurer på noe, eller snakk med instruktør. Se også info på “min side” på  www.tryggivann.no.    

 

Tilbake til forsiden for rekruttavdelingen.

X