Dugnad i konkurranseavdelingen

Hvorfor dugnad?
Lambertseter Svømmeklubb har etter hvert blitt en profesjonelt drevet svømmeklubb med flere ansatte. Likevel er en del av klubbdriften helt avhengig av en del frivillig innsats fra foreldre og foresatte, spesielt når vi arrangerer svømmestevner.

Styret i klubben består av en miks av frivillige foreldre og foresatte i tillegg til personer som i dag ikke har barn som svømmer.

Vi har også en valgkomité bestående av fire personer og en kontrollkomité bestående av tre personer.

Å være med på dugnad er en kjempefin mulighet til å bli bedre kjent med andre foreldre, og klubben.

Klubbens egne stevner/arrangementer
Vi arrangerer hvert år følgende stevner/arrangementer:

 • ARENA OPEN lørdag-søndag i januar
 • LAMBADALEKENE lørdag-søndag i mars 
 • ULVØEN RUNDT onsdag kveld i august (på Ulvøya) 
 • LAMBERTSETER OPEN fredag-søndag i september 
 • JULESVØM onsdag i desember 

Noen år arrangerer vi også nasjonale mesterskap, som LÅMØ, ÅM, UM eller NM.

Oppgaver i forbindelse med egne stevner.
I forbindelse med avvikling av egne stevner trenger vi hjelp fra foreldre og foresatte.

Oppgavene er:

 • Tidtaking 
 • Opp- og nedrigging 
 • Kafeteria 
 • Stevnekontor 
 • Inngang 
 • Premieutdeling  
 • Dommer- og funksjonærservering  
 • Matservering på skolen (kun under store stevner)  
 • Levering av mat til kafeteria (vaffelrøre/kaker/baguetter/pastasalat) 

Hvordan fungerer dugnad?
Foreldre og foresatte vil få beskjed når et stevne nærmer seg, og melder seg til de oppgaver/tider den enkelte kan hjelpe med. Om du ønsker en spesifikk oppgave bør du være tidlig ute.  

Hvor mye må hver enkelt være med?
Det forventes at alle foresatte bidrar uansett om eget barn deltar eller ikke.

På et todagers stevne kreves et gjennomsnitt på to vakter pr svømmer. En vakt er normalt 4-5 timer.

Kafeteria drives på dugnad i helgene
Klubben har siden 1. juli 2004 hatt ansvar for å drifte Lambertseter bad. Dette driftsansvaret medfører alle foreldre i konkurranseavdelingen må påregne noe dugnadsinnsats i forbindelse publikumsbading i helgene, ca en gang pr. halvår.

Dugnadslister sendes ut for et halvår om gangen, og påminnelse sendes en gang i måneden. Dere får også en mail samme uke som vakten er der dere må bekrefte at dere kommer. Kan dere ikke møte til oppsatt vakt, må dere selv finne en å bytte med.

Svømmedommer
Å være svømmedommer en fantastisk mulighet til både å få fulgt tett med på svømmingen og en flott arena for å lære alt om svømmereglene. Som dommer får du den beste plassen ved bassenget.

Når vi arrangerer approberte stevner trengs ca 20 dommere pr stevne, og for å få lov til å arrangere stevne må klubben ha minst fem egne dommere. Dommere fra eksterne klubber skal ha dommerhonorar på Lambertseterstevner. Jo flere egne dommere vi har, jo mindre kostnader får vi på det.

For å være dommer må man ta Kretsdommerkurs, som er et 6-timers kurs en dag pluss noe e-læring. Klubben betaler utdanningen. Se mer om Kretsdommerkurs her: 
https://utdanning.svomming.no/utdanningstilbudet/dommer/svomming/kretsdommerkurs/

Annet dugnadsbehov
I tillegg til kafeteria og svømmestevner trengs det også jevnlig hjelp til andre funksjoner:

 • Leder på reisestevner 
 • Leder på treningsleir 
 • Hjelp på treningssamlinger på Lambertseter (SIRIUS, LÅMØ, TEMA osv.), f.eks. matlaging 
 • Funksjonær under Aquathlon for mesterskapsavdelingen 

Foresatte som er med som ledere på stevner og leire må levere godkjent politiattest. 

En av klubbens fantastiske foreldre sier:
«Jeg synes det rett og slett er gøy å hjelpe til. Det er viktig å være med å hjelpe til slik at barn og ungdom kan drive idrett. Og så er det jo hyggelig å bli kjent med andre foreldre i det miljøet ens egne barn er med i.»

X