Der ble det bl.a. foretatt valg til styreleder, styremedlemmer og valgkomité fram til årsmøtet 2016.

Styret:
Leder: Kari Kvalberg (gjenvalgt for 2 år)
Nestleder: Håvard Johnsen Bekk (ikke på valg)
Styremedlem: Knut Arild Midtbø (gjenvalgt for 2 år)
Styremedlem: Inger-Mari T. Ouren (nyvalgt for 2 år)
Styremedlem: Kari Husø (ikke på valg)
Styremedlem: Cato Brattbakk (ikke på valg)
Styremedlem: Per Bjørnar Børresen (ikke på valg)
 
Valgkomité:
Morten Arnstad
Steinar Rypestøl
Peggy Aasheim
Varamedlem: Jan Søgaard

Styret og klubben takker utgående styremedlem Jan Søgaard for hans innsats i styret gjennom de 4 siste årene.
Samtidig takker styreleder og styremedlemmene for tilliten og benytter anledningen til også å takke administrasjonen og trenerne for godt samarbeid i forrige styreperiode. Vi gleder oss til å ta fatt på den nye perioden.
 
Hilsen
Kari

X