Årsmøtet for Lambertseter SvK ble avviklet 21. Mars 2024. Protokollen er signert og er tilgjengelig her:
Signert protokoll fra årsmøtet 2024

—————

 

Styret i Lambertseter Svømmeklubb inviterer alle klubbens medlemmer til ordinært årsmøte 21. mars klokken 19.00 i auditoriet på Lambertseter Skole.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år og vært medlem av klubben i minst én måned.

Linker til relevante dokumenter for årsmøtet:

Innstilling fra styret til valgkomiteen
Årsregnskap 2023 Lambertseter Svømmeklubb
Årsberetning 2023 Lambertseter Svømmeklubb
Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2024
Uavhengig revisors beretning for Lambertseter Svømmeklubb 2023
Kontrollutvalgets beretning 2023
Fullstendighetserklæring 2023 Lambertseter Svømmeklubb
Forslag til årsmøtet 2024 vedrørende fondsandeler
Budsjett 2024 mot regnskap 2023

 

Forslag som var ønsket behandlet på årsmøtet ble sendt til nestleder Irene Lundeker på e-post styreleder@lsvk.no og var styret i hende senest 7. mars 2024. Du kan lese møteinnkallingen og dagsorden under her.

Med vennlig hilsen
Styret
Lambertseter Svømmeklubb
Oslo, 14. mars 2024

X