Styret i Lambertseter Svømmeklubb inviterer alle klubbens medlemmer til ordinært årsmøte 21. mars klokken 19.00 i auditoriet på Lambertseter Skole.

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år og vært medlem av klubben i minst én måned. Gå videre til “Trygg i vann”  for å registrere deg som medlem.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til nestleder Irene Lundeker på e-post styreleder@lsvk.no og må være styret i hende senest 7. mars 2024. Du kan lese møteinnkallingen og dagsorden under her.

Med vennlig hilsen
Styret
Lambertseter Svømmeklubb
Oslo, 29. januar 2024

X