Det er med glede og stolthet å kunne meddele at styremedlem og mangeårig styreleder i Lambertseter SK Cato Bratbakk er innstillet av valgkomiteen i Norges Svømmeforbund som kandidat til ny president. Cato har opparbeidet en stor erfaring som idrettsleder gjennom sitt mangeårige arbeid i Lambertseter SK og Oslo svømmekrets.  Han har vært en sentral bidragsyter til den utvikling Lambertseter har oppnådd de siste 15 år. Cato brenner for svømmeidretten og har en personlig stil som stimulerer til  inkludering og samhandling. Han er tydelig i sin idrettspolitiske holdninger og verdier. Cato vil utvilsomt bli en president som både Svømmeforbundet og hele svømme Norge vil få stor glede av. 

Lambertseter SK ønsker Cato lykke til ved valget som finner sted på svømmetinget i Bergen, April 2016.

Følgende skriver Svømmeforbundet på sin hjemmeside……

Valgkomiteen innstiller Cato Bratbakk som kandidat til presidentvervet i Norges Svømmeforbund. Cato er en engasjert og positiv person. Hans evner til å kommunisere med andre har gitt ham et bredt kontaktnettverk i svømme-Norge. Han har lang ledererfaring fra svømmeidretten og andre frivillige organisasjoner.

X